Oplevering

Uitleg hoe je opleverpunten kan aanmaken en kan communiceren naar derde.