Adressen - Contactpersonen

In het menu bovenin vind je het menu-item Projecten.

In Projecten zijn álle projecten zichtbaar en kan een nieuw project worden toegevoegd. Wanneer we verder zijn ingezoomd op een specifiek project zijn er voor dit project verschillende menu-items zichtbaar en in te vullen. In dit artikel gaan we verder in op het menu-item Adressen. In Adressen kun je adressen en bewoners toevoegen, bewerken en verwijderen van/aan het project.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

Onder het menu-item Adressen is een splitsing gemaakt tussen Overzicht, Groepen en Vrije velden.

In Overzicht staan alle adressen horend bij dit project. Indien je voor het eerst in het menu-item Projecten -Adressen bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Adressen moeten eerst worden toegevoegd. Passend bij adressen kunnen Contactpersonen worden toegevoegd.

In dit artikel gaan we verder in op het toevoegen en wijzigen van contactpersonen.

In dit artikel


Inloggegevens bewoner

De bewoners van ieder adres kan inloggen in Cobee. De inloggegevens als gebruikersnaam en/of tijdelijk inlogcode kunnen worden ingezien. De inloggegevens van een bewoner inzien kan door naar de pagina Projecten - Adressen - Overzicht te gaan.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

1

Klik op Projecten - Adressen - Overzicht.

2

Klik in het overzicht op het betreffende adres waarvan u de gebruikersnaam en/of tijdelijk inlogcode wilt weten.

3

Onder het menu-item Algemeen worden de gegevens getoond.


Contactpersoon toevoegen

Onder een adres kunnen een of meerdere contactpersonen worden toegevoegd. Contactpersonen zijn de persoonsgegevens van de bewoners. Ook een familielid of begeleider kan als contactpersoon aan een adres worden toegevoegd. Een contactpersoon toevoegen kan op de pagina Projecten - Adressen - Overzicht te gaan.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

1
Klik op Projecten - Adressen - Overzicht.
2
Klik in het overzicht op het betreffende adres. Vul het e-mailadres van het nieuwe account in.
3
Onder het menu-item Contactpersonen kan een contactpersoon worden toegevoegd.
4
Klik op de knop + Toevoegen linksboven op de pagina.
5
Voer de contact- en adresgegevens in. Onder een adres kunnen een of meerdere contactpersonen worden toegevoegd. Contactpersonen zijn de persoonsgegevens van de bewoners. Ook een familielid of begeleider kan als contactpersoon aan een adres worden toegevoegd. Een familielid of begeleider kan ook worden meegenomen in de correspondentie. Als het familielid of de begeleider op een ander adres de correspondentie wenst te ontvangen, kan dat worden ingevuld in de velden na keuze Afwijkend adres.
6

Klik op Opslaan linksboven op de pagina.

De verplicht in te vullen velden worden aangegeven met een *. Als een verplicht veld is ingevuld, dan volgt er een groen vinkje in het veld. 

Als een verplicht veld nog niet is ingevuld, dan kent het veld een rode omlijning en een rood kruisje in het veld.


Persoonsgegevens contactpersoon

Onder een adres kunnen een of meerdere contactpersonen worden toegevoegd. Contactpersonen zijn de persoonsgegevens van de bewoners. Ook een familielid of begeleider kan als contactpersoon aan een adres worden toegevoegd. Zijn contactgegevens toegevoegd, wil je dit ook kunnen inzien.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

De persoonsgegevens van de contactpersonen kunnen worden ingezien door naar de pagina Projecten - Adressen - Overzicht te gaan.

1

Klik op Projecten - Adressen - Overzicht.

2

Klik in het overzicht op het betreffende adres.

3

Klik links op het menu-item Contactpersonen.


Contactpersoon wijzigen

Een contactpersoon kan worden gewijzigd door naar de pagina Projecten - Adressen - Overzicht te gaan.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.
1
Klik op Projecten - Adressen - Overzicht.
2
Klik in het overzicht op het betreffende adres en ga naar het menu-item Contactpersonen.
3
Klik op de betreffende contactpersoon en breng de nodige wijzigingen aan.
4
Klik op Opslaan linksboven op de pagina.

Contactpersoon verwijderen

Een contactpersoon onder een adres verwijderen kan via de pagina Projecten - Adressen - Overzicht.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.
1
Klik op Projecten - Adressen - Overzicht.
2

Klik in het overzicht op het betreffende adres en ga naar het menu-item Contactpersonen.

3
Indien je één of meerdere contactpersonen geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.
4
Klik op de actie Verwijderen.
5
Er volgt ter controle de vraag of je zeker bent van het verwijderen van het account. Kies hier voor Ja of Nee. Kies je voor Ja? Het account wordt direct verwijderd.

Dossier per adres

Per adres wordt een dossier opgebouwd. In het dossier van een adres vind je de verzonden brieven, e-mails, SMS- en pushberichten. In het dossier zijn ook de gekoppelde documenten zichtbaar en je kunt notities aan een dossier toevoegen.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

Het dossier van een adres bekijken kan als volgt:

1

Klik op Projecten - Adressen - Overzicht

2

Klik in het overzicht op het betreffende adres.

3

Klik op het menu-item Dossier.


Notitie toevoegen aan adres

Naast het bekijken van een dossier per adres kun je ook een notitie aan het dossier toevoegen. Een notitie kan aan een dossier worden toegevoegd door naar Projecten - Adressen - Overzicht te gaan.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.
1

Klik op Projecten - Adressen - Overzicht.

2

Klik in het overzicht op het betreffende adres en ga naar het menu-item Dossier.

3

Klik op de knop + Toevoegen linksboven op de pagina.

4

Vul het Onderwerp en Beschrijving van de notitie in en vink aan of de notitie getoond moet worden op de Bewoners- of omgevingspagina.

5

Klik op Opslaan.