Adressen - Groepen

In het menu bovenin vind je het menu-item Projecten.

In Projecten zijn álle projecten zichtbaar en kan een nieuw project worden toegevoegd. Wanneer we verder zijn ingezoomd op een specifiek project zijn er voor dit project verschillende menu-items zichtbaar en in te vullen. In dit artikel gaan we verder in op het menu-item Adressen. In Adressen kun je adressen en bewoners toevoegen, bewerken en verwijderen van/aan het project. Je vindt hier tevens dossiers per adres.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

Onder het menu-item Adressen is een splitsing gemaakt tussen Overzicht, Groepen en Vrije velden.

In Overzicht staan alle adressen horend bij dit project. Indien je voor het eerst in het menu-item Projecten - Adressen bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Adressen toevoegen, wijzigen of exporteren? Adressen

In Groepen staan alle groepen aangemaakt in dit project. Indien je voor het eerst in het menu-item Projecten - Groepen bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Groepen moeten eerst worden toegevoegd. Adressen kunnen worden gegroepeerd. Een adres kan aan meerdere groepen worden gekoppeld. Zijn er eenmaal groepen toegevoegd, dan zijn deze griepen op- of aflopend te filteren op Naam = Titel van de groep. 

Het aantal regels groepen zichtbaar op een pagina is in te stellen rechtsonder op de pagina. 

In dit artikel gaan we verder in op het toevoegen, wijzigen en verwijderen van Groepen.

In dit artikel


Groep toevoegen

Adressen kunnen worden gegroepeerd. Een adres kan aan meerdere groepen worden gekoppeld. Een groep toevoegen kan op de pagina Projecten - Adressen - Groepen.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

1
Klik op de knop  + Toevoegen linksboven op de pagina.
2
Geef de groep een naam.
3
Selecteer de adressen die je aan deze groep wilt toevoegen.
4
Klik op Opslaan linksboven op de pagina.
5

De adressen zijn toegevoegd aan de groep. De groep met het bijbehorende aantal adressen wordt weergegeven in Groepen.

De verplicht in te vullen velden worden aangegeven met een *. Als een verplicht veld is ingevuld, dan volgt er een groen vinkje in het veld. 

Als een verplicht veld nog niet is ingevuld, dan kent het veld een rode omlijning en een rood kruisje in het veld.


Groep wijzigen

Groepen kunnen worden Gewijzigd door naar de pagina Projecten - Adressen - Groepen te gaan.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

1
Klik op de groep die je wilt wijzigen.
2
Breng de nodige wijzigingen aan.
3
Klik op  Opslaan linksboven op de pagina.

Groep verwijderen

Groepen kunnen worden Verwijderd. Een groep kan worden verwijderd door naar de pagina Projecten - Adressen - Groepen te gaan.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

1
Selecteer de groep die je wenst te verwijderen.
2
Indien je één of meerdere groepen geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.
3
Klik op de actie Verwijderen.
4
Er volgt ter controle de vraag of je zeker bent van het verwijderen van de groep/de groepen. Kies hier voor Ja of Nee. Kies je voor Ja? De groep wordt/groepen worden direct verwijderd.