Adressen - Overzicht

In het menu bovenin vind je het menu-item Projecten.

In Projecten zijn álle projecten zichtbaar en kan een nieuw project worden toegevoegd. Wanneer we verder zijn ingezoomd op een specifiek project zijn er voor dit project verschillende menu-items zichtbaar en in te vullen. In dit artikel gaan we verder in op het menu-item Adressen. In Adressen kun je adressen en bewoners toevoegen, bewerken en verwijderen van/aan het project.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

Onder het menu-item Adressen is een splitsing gemaakt tussen Overzicht, Groepen en Vrije velden.
In Overzicht staan alle adressen horend bij dit project. Indien je voor het eerst in het menu-item Projecten - Adressen bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Adressen moeten eerst worden toegevoegd. Zijn er eenmaal adressen toegevoegd, dan zijn deze adressen op- of aflopend te sorteren op Adres, Postcode en/of Plaats.

Zijn er veel adressen in dit project toegevoegd? Dan is het ook mogelijk om te zoeken op adres middels de zoekfunctie rechtsboven.

In Groepen staan alle groepen aangemaakt in dit project. Indien je voor het eerst in het menu-item Projecten - Groepen bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Groepen moeten eerst worden toegevoegd. Adressen kunnen worden gegroepeerd. Een adres kan aan meerdere groepen worden gekoppeld. Adressen groeperen? Adressen groeperen

In Vrije velden staan vrije velden aangemaakt in dit project. Indien je voor het eerst in het menu-item Projecten - Vrije velden bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Vrije velden moeten eerst worden toegevoegd. Vrije velden aanmaken? Vrije velden aanmaken
Vrije velden invullen per adres? Vrije velden invullen

In dit artikel gaan we verder in op het toevoegen, wijzigen en exporteren van Adressen.

In dit artikel


Adressen handmatig toevoegen

Adressen aan een project toevoegen kan op verschillende manieren. In dit artikel gaan we in op het Handmatig toevoegen van adressen. Handmatig: Een adres - straat, huisnummer, postcode en plaats - handmatig invoeren.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

1
Klik op de knop  + Toevoegen linksboven op de pagina en kies voor Handmatig.
2
Voer de adresgegevens in.
3
Bepaal of je dit adres wenst uit te sluiten van Werkvolgorde.
4
Klik op Opslaan linksboven op de pagina.
5

De adressen zijn toegevoegd aan het project. De adressen worden weergegeven in Overzicht.
Het aantal adresregels zichtbaar op een pagina is in te stellen rechtsonder op de pagina.

De verplicht in te vullen velden worden aangegeven met een *. Als een verplicht veld is ingevuld, dan volgt er een groen vinkje in het veld.

Als een verplicht veld nog niet is ingevuld, dan kent het veld een rode omlijning en een rood kruisje in het veld.


Adressen exporteren

Adressen aan een project toevoegen kan op verschillende manieren. In dit artikel gaan we in op het Importeren van adresserrrn. Importeren: Snel en eenvoudig adressen en persoonsgegevens (contactgegevens van bewoners) toevoegen aan een project middels een Excel of CSV bestand.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

1
Klik op de knop + Toevoegen linksboven op de pagina en kies voor Importeren. Een sjabloon voor importeren van adressen is op deze pagina te downloaden.
2
Voeg bestand toe.

TIP! Zet het Excel bestand al in de juiste werkvolgorde. Cobee neemt de volgorde van het Excel bestand namelijk over als werkvolgorde.

LET OP! Het bestand moet de extensie .XLS of .CSV bevatten.

LET OP! Rij 1 van het bestand moet altijd de kolomnamen bevatten zoals Adres, Contactpersonen, etc. Rij 2 van het bestand moet altijd de kolomnamen bevatten zoals Werkvolgorde, Naam, Inloggegevens etc. Rij 3 en de rijen daaronder moeten de gegevens bevatten.

LET OP! Het Excel-bestand mag maximaal 1 tabblad met gegevens bevatten.

LET OP! Het Excel-bestand mag geen formules bevatten.

3
Klik op Importeren.
4

De adressen en contactpersonen zijn toegevoegd aan het project. De adressen worden weergegeven in Overzicht.
Het aantal adresregels zichtbaar op een pagina is in te stellen rechtsonder op de pagina. 

Via het geïmporteerde bestand konden er ook een of meerdere contactpersonen worden toegevoegd. Dit kunnen de bewoners zelf zijn, maar ook een familielid of begeleider kan als contactpersoon aan een adres worden toegevoegd. Contactpersonen toevoegen of details van contactpersonen inzien? Contactpersonen

LET OP! Het toevoegen van persoonsgegevens is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heb je toestemming nodig van de persoon waarvan je de gegevens toevoegt.


Adressen toevoegen op postcode

Adressen aan een project toevoegen kan op verschillende manieren. In dit artikel gaan we in op het het Toevoegen van adressen op postcode. Toevoegen op postcode: op basis van een postcode kunnen alle of geselecteerde adressen worden toegevoegd aan een project.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

1

Klik op de knop + Toevoegen linksboven op de pagina en kies voor Op postcode.

2
Vul in het invoerveld de postcode in (cijfers + letters) en klik op Zoeken.
3

Selecteer de adressen die je wilt toevoegen.

4
Klik op + Toevoegen.
5

De adressen zijn toegevoegd aan het project. De adressen worden weergegeven in Overzicht.
Het aantal adresregels zichtbaar op een pagina is in te stellen rechtsonder op de pagina.

Onder het toegevoegde adres kunnen nu een of meerdere contactpersonen worden toegevoegd. Contactpersonen zijn de persoonsgegevens van de bewoners. Contactpersonen toevoegen of details van contactpersonen inzien? Contactpersonen

Adressen toevoegen op kaart

Adressen aan een project toevoegen kan op verschillende manieren. In dit artikel gaan we in op het het Toevoegen van adressen op kaart. Toevoegen op kaart: na een selectie op een kaart kunnen alle geselecteerde adressen worden toegevoegd aan een project.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

1

Klik op de knop + Toevoegen linksboven op de pagina en kies voor Op kaart.

2
Selecteer het gewenste gebied op de kaart en klik op Volgende.
3

Selecteer de adressen die je wilt toevoegen.

4
Klik op + Toevoegen.
5

De adressen zijn toegevoegd aan het project. De adressen worden weergegeven in Overzicht.
Het aantal adresregels zichtbaar op een pagina is in te stellen rechtsonder op de pagina.

Onder het toegevoegde adres kunnen nu een of meerdere contactpersonen worden toegevoegd. Contactpersonen zijn de persoonsgegevens van de bewoners. Contactpersonen toevoegen of details van contactpersonen inzien? Contactpersonen

Adressen wijzigen

Adressen kunnen worden Gewijzigd door naar de pagina Projecten - Adressen - Overzicht te gaan.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

1
Klik op het adres die je wilt wijzigen.
2
Breng de nodige wijzigingen aan.
3
Klik op Opslaan linksboven op de pagina.
Onder het tabblad algemeen is het mogelijk om een voorkeurstaal op te geven. De bewoners kunnen via de app hun voorkeurstaal wijzigen. De app en bewonerspagina worden automatisch vertaald zodra de bewoner inlogt. Menu’s, meldingen en berichten worden in de ingestelde taal getoond. Door u toegevoegde informatie wordt automatisch vertaald naar de ingestelde taal. Voor alsnog kunnen de volgende talen ingesteld worden: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Turks en Arabisch.

LET OP! Het wijzigen van persoonsgegevens is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heb je toestemming nodig van de persoon waarvan je de gegevens wijzigt.


Vrije velden invullen

Vrije velden invullen? Ga naar de pagina Projecten - Adressen - Overzicht - Vrije velden.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

Wil je vrije velden aanmaken? Vrije velden aanmaken


Dossier aanvullen of bekijken

Per adres wordt een dossier opgebouwd. In het dossier van een adres vind je de verzonden brieven, e-mails, SMS- en pushberichten. In het dossier zijn ook de gekoppelde documenten zichtbaar en je kunt notities aan een dossier toevoegen. Ga naar de pagina Projecten - Adressen - Overzicht - Dossier.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

1
Klik op het adres waar je de documenten wil aanvullen of.
2
Klik op het tabblad Dossier.
3
Hier kan je de documenten vinden die automatisch zijn gegenereerd en handmatig zijn.
De documenten kan je sorteren op datum, type en onderwerp. Je kan notities en documenten toevoegen per adres onder de button Toevoegen.

LET OP! Het wijzigen van automatisch gegenereerde documenten is niet mogelijk.


Statuswijziging op adressen

Adressen kunnen worden gekoppeld aan een projectstatus. De projectstatus kan per adres worden aangegeven en worden gewijzigd. Adressen kunnen aan de volgende Statussen worden gekoppeld:

  • In voorbereiding: De werkzaamheden op dit adres worden voorbereid. 
  • In uitvoering: De werkzaamheden op dit adres zijn in uitvoering. 
  • Gereed: De werkzaamheden op dit adres zijn afgerond. 

Statussen kunnen worden gewijzigd door naar de pagina Projecten - Adressen - Overzicht te gaan.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

1
Selecteer het adres waarvan je de status wenst te wijzigen.
2
Indien je één of meerdere adressen geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.
3
Klik op de actie Status wijzigen en klik op de gewenste projectstatus.
4
De projectstatus wordt direct bijgewerkt. De projectstatus per adres wordt weergegeven in Overzicht.

Adressen exporteren

Adressen en dossiers kunnen vanuit Cobee worden Geëxporteerd naar een Excel bestand.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

1
Klik op Projecten -  Exporteren - Adressen/Dossiers linksboven op de pagina.
2
Cobee maakt direct een export van de adressen toegevoegd aan een project. De export is een Excel bestand.
3
Kies voor Opslaan en de adressen uit het project zijn als Excel bestand opgeslagen op jouw computer.

Adressen verwijderen

Adressen kunnen worden Verwijderd. Een adres kan worden verwijderd door naar de pagina Projecten - Adressen - Overzicht te gaan.

LET OP! Deze pagina is enkel beschikbaar wanneer je toegang hebt om het gehele project in te zien en/of te wijzigen.

1
Selecteer het adres die je wenst te verwijderen.
2
Indien je één of meerdere adressen geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.
3
Klik op de actie Verwijderen.
4
Er volgt ter controle de vraag of je zeker bent van het verwijderen van het adres/de adressen. Kies hier voor Ja of Nee. Kies je voor Ja? Het adres wordt/De adressen worden direct verwijderd.