Communicatie - Documenten

In het menu bovenin vind je het menu-item Projecten.

In Projecten zijn álle projecten zichtbaar en kan een nieuw project worden toegevoegd. Wanneer we verder zijn ingezoomd op een specifiek project zijn er voor dit project verschillende menu-items zichtbaar en in te vullen. In dit artikel gaan we verder in op het menu-item Communicatie. Het menu-item Communicatie is verdeeld in verschillende submenu-items. De submenu-items van Communicatie zijn de items die ook zichtbaar zijn op de Bewoners- of omgevingspagina. In dit artikel gaan we verder in op het submenu-item Documenten.

Op de pagina Documenten kun je documenten uploaden en aan één of meerdere adressen koppelen. Bewoners kunnen via de Bewoners - of omgevingspagina alleen documenten zien die aan zijn/haar adres gekoppeld zijn.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

Indien je voor het eerst in het submenu-item Documenten bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Er moet eerst Documentatie op dit project worden toegevoegd.

Zijn er in verloop van tijd veel Documenten in dit project aangemaakt? Dan is het ook mogelijk om te zoeken op titel van het document middels de zoekfunctie rechtsboven.

Het aantal regels documenten zichtbaar op een pagina is in te stellen rechtsonder op de pagina. 

In dit artikel


Document toevoegen

Een document toevoegen doe je door naar de pagina Projecten - Communicatie - Documenten te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Documenten toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Documenten.

2

Klik op + Toevoegen linksboven op de pagina. 

3

Geef een Naam aan het te plaatsen document en bepaal of het een Openbaar document is. 

  • Openbaar document: een document voor alle adressen in het project. Het document wordt getoond op de Bewoners- of omgevingspagina van ieder. Kies je voor een openbaar document, dan hoeven er geen adressen geselecteerd te worden.
4

Upload een Document.

5

Klik op Opslaan en volgende linksboven op de pagina.

6

Betreft het een Openbaar document? Het document is geplaatst op de Bewoners- of omgevingspagina.
Is het geen openbaar document? Selecteer de adressen waarvoor dit document geldt en klik op Opslaan.

 Filter waar gewenst op groep via de filter knop helemaal rechts. 

       

De verplicht in te vullen velden worden aangegeven met een *. Als een verplicht veld is ingevuld, dan volgt er een groen vinkje in het veld.

Als een verplicht veld nog niet is ingevuld, dan kent het veld een rode omlijning en een rood kruisje in het veld. 


Document wijzigen

Een document wijzigen kan door naar de pagina Projecten - Communicatie - Documenten te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Documenten wijzigen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1
Klik op het document dat je wilt wijzigen.
2
Breng de nodige wijzigingen aan.
3
Klik op  Opslaan en volgende linksboven op de pagina.

Document volgorde wijzigen

Wil je dat de documenten in een bepaalde volgorde worden weergegeven op de Bewoners- of omgevingspagina? Dit kun je wijzigen door naar de pagina Projecten - Communicatie - Documenten te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! De document volgorde wijzigen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Documenten.

2

Als je met je muis op een document gaat staan, kleurt de balk met het document blauw. 

3

Versleep het document naar de gewenste posities.

4

Laat je het document los, dan wordt de nieuwe document volgorde direct Opgeslagen.


Document verwijderen

Wil je een document in een project toch verwijderen? Een document kan worden verwijderd door naar de Projecten - Communicatie - Documenten te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Documenten verwijderen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Documenten.

2

Selecteer het document dat je wenst te verwijderen.

3

Indien je één of meerdere documenten geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.

4

Klik op de actie Verwijderen.

5

Er volgt ter controle de vraag of je zeker bent van het verwijderen van het document. Kies hier voor Ja of Nee. Kies je voor Ja? Het document wordt direct verwijderd.