Communicatie - Enquête

In het menu bovenin vind je het menu-item Projecten.

In Projecten zijn álle projecten zichtbaar en kan een nieuw project worden toegevoegd. Wanneer we verder zijn ingezoomd op een specifiek project zijn er voor dit project verschillende menu-items zichtbaar en in te vullen. In dit artikel gaan we verder in op het menu-item Communicatie. Het menu-item Communicatie is verdeeld in verschillende submenu-items. De submenu-items van Communicatie zijn de items die ook zichtbaar zijn op de Bewoners- of omgevingspagina. In dit artikel gaan we verder in op het submenu-item Enquête.

Met de module Enquête kun je de meningen van de bewoners peilen. Je kunt meerdere enquêteformulieren toevoegen aan een project. 

Indien je voor het eerst in het submenu-item Enquête bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Er moet eerst een Enquête op dit project worden aangemaakt.

Het aantal regels enquetes zichtbaar op een pagina is in te stellen rechtsonder op de pagina. 

In dit artikel


Enquête toevoegen

Een enquête aan een project toevoegen kan door naar de pagina Projecten - Communicatie - Enquête te gaan.

LET OP! Een enquête toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Enquête.

2

Klik op +Toevoegen linksboven op de pagina en selecteer Nieuw.

3

Geef de enquete een Naam (=titel) en klik op Opslaan en volgende.

4

Beginnend bij het enquêteformulier. Het enquêteformulier bestaat uit een sectie:  Vragen. In de sectie kunnen Formulier elementen worden geplaatst.  

Selecteer en sleep Formulier elementen in een van de secties in het enquêteformulier. Er zijn verschillende typen formulier elementen: 

- Formulier element  Toelichting:
Het formulier element  Toelichting is te gebruiken om een introductie, uitleg of omschrijving te schrijven over het enquêteformulier. 
Om de tekst op te maken kun je de opmaakbalk gebruiken.
Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element Lang antwoord:    
Het formulier element Lang antwoord kan gebruikt worden als het antwoord langer mag of moet zijn dan een woord of aantal. Dit formulier element geeft de bewoner de mogelijkheid een langer antwoord te geven. 
Geef het formulier element Lang antwoord een Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Definieer waar gewenst een  Placeholder. Een placeholder is een voorbeeld invulling = voorbeeld antwoord voor deze vraag. De placeholder wordt in de app het te schrijven tekstvak weergegeven.  
Bepaal waar gewenst een  Maximale lengte = aantal tekens dat gebruikt mag worden in het tekstvak. 
Bepaal of dat dit formulier element een   Verplicht in te vullen veld is. 
Klik op   Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan.            

- Formulier element Kort antwoord:    
Het formulier element Kort antwoord kan gebruikt worden als het antwoord mag of moet bestaan uit een woord of aantal of korte zin.  
Geef het formulier element Tekstveld een Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Definieer waar gewenst een  Placeholder. Een placeholder is een voorbeeld invulling = voorbeeld antwoord voor deze vraag. De placeholder wordt in de app het te schrijven tekstveld weergegeven. 
Bepaal of dat dit formulier element een   Verplicht in te vullen veld is. 
Klik op   Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element   Selectie:   
Het formulier element  Selectie is te gebruiken om de de bewoner een keuze te laten maken uit voorgedefinieerde antwoorden. 
Geef het formulier element Selectie een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Bepaal via welk  Type selectie de vraag in het enqueteformulier beantwoord mag worden. Via de selecties Radio en Dropdown kan een van de voorgedefinieerde antwoorden worden gekozen. Via de selectie Checkbox kunnen er meerdere voorgedefinieerde antwoorden worden geselecteerd. 
En bepaal vervolgens welke  Opties = voorgedefinieerde antwoorden horen bij dit formulier element. De antwoorden kunnen worden toegevoegd door + Optie toevoegen. Bepaal de volgorde van de antwoorden door gebruik te maken van de ^ knoppen. 
Bepaal of dat dit formulier element een   Verplicht in te vullen veld is. 
Klik op   Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element Waardering:   
Het formulier element Waardering is te gebruiken om de bewoners te vragen naar de waardering over de werkzaamheden in het algemeen of iets specifiek. De bewoners kunnen de waardering uiten door te antwoorden met een Smiley of Ster
Geef het formulier element Waardering een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Bepaal de Weergave van deze vraag: Smileys of Sterren
Geef aan welke Waarde er aan een icoon (smiley of ster) hangt. Gebruik je Waarde 1 t/m Waarde 3? Dan worden er 3 smileys getoond: Groen - Oranje - Rood. Voor iedere extra waarde, komt er een extra Oranje smiley bij. Ga je voor de Sterren? Ga je voor de sterren? Sterren zijn altijd Oranje. 
Bepaal of dat dit formulier element een Verplicht in te vullen veld is. 
Klik op Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan.       

- Formulier element Foto:     
Het formulier element Foto is te gebruiken om een foto te kunnen ontvangen van bijvoorbeeld de afgeronde werkzaamheden. 
Geef het formulier element Foto een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Bepaal of dat dit formulier element een Verplicht in te vullen veld is.   
Klik op Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

5

Het enquêteformulier naar wens samengesteld? Klik op  Opslaan en volgende

6

Selecteer de Adressen waarvoor de enquete geldt en klik op Opslaan

 Filter waar gewenst op groep via de filter knop helemaal rechts.  

     

De verplicht in te vullen velden worden aangegeven met een *. Als een verplicht veld is ingevuld, dan volgt er een groen vinkje in het veld. 

Als een verplicht veld nog niet is ingevuld, dan kent het veld een rode omlijning en een rood kruisje in het veld.


Enquête ophalen uit de bibliotheek

Wanneer er een enquêteformulier is toegevoegd in de Bibliotheek, dan is het mogelijk in een project een enquêteformulier op te halen uit de Bibliotheek. Een enquêteformulier in een project toevoegen kan door deze op te halen uit de Bibliotheek door naar de pagina Projecten - Communicatie - Enquete te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Enquetes toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Enquete.

2

Klik op + Toevoegen

3

Kies voor Bibliotheek en selecteer het uit de Bibliotheek het enquêteformulier die je in dit project wilt toevoegen.

4

Klik op Selecteren.

5

Het enquêteformulier wordt direct opgehaald uit de Bibliotheek en geplaatst in het menu item Enquete met de titel van het enquêteformulier (kopie). Het enquêteformulier is waar gewenst voor in dit project nog te wijzigen.  

6

Klik op het enquêteformulier en wijzig deze waar gewenst. Selecteer in Stap 3 voor welke Adressen deze enquete geldt en beschikbaar gesteld mag worden en klik op Opslaan en volgende


Vragen toevoegen

Enquêtevragen toevoegen doe je door naar de pagina Projecten - Communicatie - Enquête te gaan.

LET OP! Enquêtevragen toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Enquête.

2

Klik op Stap 2 - Vragen.

3

Selecteer en sleep een Formulier element in het enquêteformulier en maak het element op. Noteer de Vraag. 

4

Klik op Opslaan en volgende.

De verplicht in te vullen velden worden aangegeven met een *. Als een verplicht veld is ingevuld, dan volgt er een groen vinkje in het veld. 

Als een verplicht veld nog niet is ingevuld, dan kent het veld een rode omlijning en een rood kruisje in het veld.


Vragen volgorde wijzigen

Wil je dat de enquêtevragen in een bepaalde volgorde worden weergegeven in de enquête? De volgorde van de enquêtevragen kan worden bepaald op de pagina Projecten - CommunicatieEnquête.

LET OP! De volgorde van de enquêtevragen wijzigen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Enquête.

2

Klik op en formulier element in het enquete formulier en houdt deze vast. Versleep het formulier element naar de gewenste positie.

3

Laat je de enquêtevragen los, dan wordt de nieuwe vragen volgorde direct Opgeslagen.


Enquête wijzigen

Een enquete wijzigen kan door naar de pagina Projecten - CommunicatieEnquête te gaan. 

LET OP! Een enquête wijzigen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1
Klik op de enquête die je wilt wijzigen.
2
Klik op Stap 2 - Vragen en breng de nodige wijzigingen aan.
3
Klik op  Opslaan en volgende linksboven op de pagina.

Enquête verwijderen

Wil je een enquête verwijderen? Enquêtes kunnen worden verwijderd door naar de Projecten - Communicatie - Enquête te gaan.

LET OP! Enquetes verwijderen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Enquête.

2

Selecteer de enquête die je wenst te verwijderen.

3

Indien je één of meerdere enquêtes geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.

4

Klik op de actie Verwijderen.

5

Er volgt ter controle de vraag of je zeker bent van het verwijderen van de enquête of de enquêtevragen. Kies hier voor Ja of Nee. Kies je voor Ja? De enquête of de enquêtevragen wordt direct verwijderd.


Enquête resultaten

De resultaten van de door de bewoners ingevulde enquêtevragen kun je bekijken. Dit doe je als volgt:

LET OP! Enquete resultaten bekijken is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Enquête

2

Klik op de enquête waarvan je de resultaten wilt inzien. 

3

Klik op Stap 4 - Resultaten en zie hier het overzicht resultaten van deze enquete. Hier kun je zien hoe vaak een vraag is ingevuld. Als je een vraag open klikt, kun je ook zien welk antwoord een adres heeft gegeven.


Enquête exporteren

De resultaten van de door de bewoners ingevulde enquete zijn uiteraard ook te exporteren. Dit doe je als volgt: 

LET OP! Enquete resultaten exporteren is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op  Projecten - Exporteren - Enquete

2

Selecteer de enquete waarvan je de resultaten wilt exporteren. 

3

Klik op  Exporteren. De resultaten worden geëxporteerd naar een Excel bestand waar de resultaten onder elkaar getoond staan.