Communicatie - Partners

In het menu bovenin vind je het menu-item Projecten.

In Projecten zijn álle projecten zichtbaar en kan een nieuw project worden toegevoegd. Wanneer we verder zijn ingezoomd op een specifiek project zijn er voor dit project verschillende menu-items zichtbaar en in te vullen. In dit artikel gaan we verder in op het menu-item Communicatie. Het menu-item Communicatie is verdeeld in verschillende submenu-items. De submenu-items van Communicatie zijn de items die ook zichtbaar zijn op de Bewoners- of omgevingspagina. In dit artikel gaan we verder in op het submenu-item Partners.

Op de pagina Partners kun je partners en/of (onder)aannemers toevoegen aan uw project. Dit zorgt voor een stukje herkenbaarheid bij de bewoners. Je kunt de partners tevens koppelen aan activiteiten/werkzaamheden zodat op de Bewoners- of omgevingspagina zichtbaar is welke werkzaamheden door de welke partner(s) worden uitgevoerd.

TIP! Je kunt in de Bibliotheek jouw eigen database aanleggen met partners waar je vaak mee werkt. Partners die je aan jouw stamgegevens hebt toegevoegd kun je vervolgens snel aan jouw projecten toevoegen.

Indien je voor het eerst in het submenu-item Partners bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Er moeten eerst Partners op dit project worden toegevoegd.

Zijn er in verloop van tijd veel Partners in dit project toegevoegd? Dan is het ook mogelijk om te zoeken op de naam van de partner middels de zoekfunctie rechtsboven.

Het aantal regels partners zichtbaar op een pagina is in te stellen rechtsonder op de pagina. 

In dit artikel


Partner toevoegen

Een partner kan worden toegevoegd door naar de pagina Projecten - Communicatie - Partners te gaan.

LET OP! Partners toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1
Klik op de knop + Toevoegen linksboven op de pagina.
2
Noteer de Bedrijfsnaam van de partner en eventuele verdere bedrijfsgegevens.
3
Kies een Logo (=bedrijfslogo) van de partner en koppel werkzaamheden aan deze partner door deze werkzaamheden aan te vinken.
4
Klik op Opslaan linksboven op de pagina. De partner wordt getoond op de Bewoners- of omgevingspagina.

De verplicht in te vullen velden worden aangegeven met een *. Als een verplicht veld is ingevuld, dan volgt er een groen vinkje in het veld.

Als een verplicht veld nog niet is ingevuld, dan kent het veld een rode omlijning en een rood kruisje in het veld. 


Partner ophalen uit bibliotheek

Wanneer er partners zijn toegevoegd in de Bibliotheek, dan is het mogelijk in een project partners op te halen uit de Bibliotheek. Partners in een project toevoegen kan door deze op te halen uit de Bibliotheek door naar de pagina Projecten - Communicatie - Partners te gaan.

LET OP! Partners toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Partners.

2

Klik op + Toevoegen.

3

Klik op Bibliotheek en selecteer de partner uit de Bibliotheek die je in dit project wilt toevoegen.

4

Klik op Selecteren.

5

De partner wordt direct opgehaald uit de Bibliotheek en geplaatst in het submenu Partners.


Partner wijzigen

Een partner wijzigen kan door naar de pagina Projecten - Communicatie - Partners te gaan.

LET OP! Partners wijzigen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1
Klik op de partner die je wilt wijzigen.
2
Breng de nodige wijzigingen aan.
3
Klik op Opslaan linksboven op de pagina.

Partner volgorde wijzigen

Wil je dat de partners in een bepaalde volgorde worden weergegeven op de Bewoners- of omgevingspagina? Dit kun je wijzigen door naar de pagina Projecten - Communicatie - Partners te gaan.

LET OP! De volgorde van weergave van de Partners wijzigen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Partners.

2

Als je met je muis op een partner gaat staan, kleurt de balk met de partner blauw.

3

Versleep de partner naar de gewenste posities.

4

Laat je de partner los, dan wordt de nieuwe informatievolgorde direct Opgeslagen.


Partner verwijderen

Wil je partners toegevoegd in een project toch verwijderen? Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden in dit project door deze partner zijn afgerond? Partners kunnen worden verwijderd door naar de Projecten - Communicatie - Partners te gaan. 

LET OP! Partners verwijderen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.
1

Klik op Projecten - Communicatie - Partners.

2

Selecteer de partners die je wenst te verwijderen. 

3

Indien je één of meerdere partners geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.

4

Klik op de actie Verwijderen.

5

Er volgt ter controle de vraag of je zeker bent van het verwijderen van de partner. Kies hier voor Ja of Nee. Kies je voor Ja? De partner wordt direct verwijderd.