Communicatie - Nieuws

In het menu bovenin vind je het menu-item Projecten.

In Projecten zijn álle projecten zichtbaar en kan een nieuw project worden toegevoegd. Wanneer we verder zijn ingezoomd op een specifiek project zijn er voor dit project verschillende menu-items zichtbaar en in te vullen. In dit artikel gaan we verder in op het menu-item Communicatie. Het menu-item Communicatie is verdeeld in verschillende submenu-items. De submenu-items van Communicatie zijn de items die ook zichtbaar zijn op de Bewoners- of omgevingspagina. In dit artikel gaan we verder in op het submenu-item Nieuws.

Met de module Nieuws kun je nieuwsberichten op de Bewoners- of omgevingspagina plaatsen. Je kunt vanuit deze module ook het nieuwsbericht versturen via de Correspondentiemodule.

Indien je voor het eerst in het submenu-item Nieuws bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Er moet eerst Nieuws op dit project worden toegevoegd.

Zijn er in verloop van tijd veel Nieuwsberichten in dit project aangemaakt? Dan is het ook mogelijk om te zoeken op titel van het nieuwsbericht middels de zoekfunctie rechtsboven.

Het aantal regels nieuwsberichten zichtbaar op een pagina is in te stellen rechtsonder op de pagina. 

In dit artikel


Nieuws toevoegen

Een nieuwsbericht kan worden toegevoegd op de pagina Projecten - Communicatie - Nieuws.

LET OP! Nieuwsberichten toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Nieuws.

2

Klik op + Toevoegen linksboven op de pagina.

3

Vul de benodigde gegevens in.

Geef een Titel aan het te plaatsen nieuwsbericht en bepaal of je het nieuwsbericht direct wenst te Publiceren of dat het een Concept nieuwsbericht is. Er kan een nieuwsbericht worden toegevoegd als Concept = het nieuwsbericht wordt niet direct op de Bewoners- of Omgevingspagina geplaatst.  

Bepaal vervolgens of het een Openbaar nieuwsbericht is.

  • Openbaar nieuwsbericht: een openbaar nieuwsbericht is een nieuwsbericht voor alle adressen in het project. Het nieuwsbericht is voor ieder adres zichtbaar op de Bewoners- of omgevingspagina. Kies je voor een openbaar nieuwsbericht, dan hoeven er geen adressen geselecteerd te worden. 

Kies een  Hoofdafbeelding die op de Bewoners- of omgevingspagina boven het nieuwsbericht wordt getoond. Een afbeelding kan worden geselecteerd uit de Media, maar kan hier ook worden geüpload.

Geef een Datum mee aan het nieuwsbericht. 

LET OP! Maak je een concept nieuwbericht aan en geef je het nieuwsbericht een datum mee? Het nieuwsbericht wordt niet automatisch op deze datum gepubliceerd. 

TIP! In het nieuwsoverzicht is duidelijk zichtbaar welk nieuwsbericht als een concept is opgeslagen en welk nieuwsbericht er is gepubliceerd. Concept = blauw, Gepubliceerd = groen.

4
Schrijf het nieuwsbericht. Om de tekst op te maken kun je de opmaakbalk gebruiken.

Afbeelding in de tekst voegen:

In de opmaakbalk is het aan de linkerkant weergegeven icoontje opgenomen. Hiermee kun je afbeeldingen toevoegen aan de informatietekst. Selecteer een afbeelding uit de Media of upload een nieuwe afbeelding. Bewerk de afbeelding naar wens door op de afbeelding te gaan staan.

Media aan de tekst toevoegen:

In de opmaakbalk is het icoontje opgenomen zoals links weergegeven. Hiermee kun je video's toevoegen aan de informatietekst. Plaats een video van Youtube in jouw informatietekst door alleen de URL van de video te kopiëren in het veld Bron.

Losse teksten in de tekst voegen:

In de opmaakbalk is het aan de linkerkant weergegeven icoontje opgenomen. Hiermee kun je opgeslagen (delen) informatietekst toevoegen aan deze informatietekst.

5

Heb je het nieuwsbericht compleet en naar wens gestyled? Klik op Opslaan en volgende linksboven op de pagina.

6

Betreft het een  Openbaar nieuwsbericht? Het nieuwsbericht is geplaatst op de Bewoners- of omgevingspagina. 
Is het geen openbaar nieuwsbericht? Selecteer de adressen waarvoor dit nieuwsbericht geldt en klik op  Opslaan.

 Filter waar gewenst op groep via de filter knop helemaal rechts. 

         

De verplicht in te vullen velden worden aangegeven met een *. Als een verplicht veld is ingevuld, dan volgt er een groen vinkje in het veld.

Als een verplicht veld nog niet is ingevuld, dan kent het veld een rode omlijning en een rood kruisje in het veld. 


Nieuws wijzigen

Een nieuwsbericht wijzigen kan door naar de pagina Projecten - Communicatie - Nieuws te gaan.

LET OP! Nieuwsberichten wijzigen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1
Klik op het nieuwsbericht dat je wilt wijzigen.
2
Breng de nodige wijzigingen aan.
3
Klik op Opslaan linksboven op de pagina.

Nieuws verwijderen

Wil je nieuwsberichten toch verwijderen? Nieuwsberichten kunnen worden verwijderd door naar de Projecten - Communicatie - Nieuws te gaan.

LET OP! Nieuwsberichten verwijderen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Nieuws.

2

Selecteer het nieuwsbericht dat je wenst te verwijderen.

3

Indien je één of meerdere nieuwsberichten geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.

4

Klik op de actie Verwijderen.

5

Er volgt ter controle de vraag of je zeker bent van het verwijderen van het nieuwsbericht. Kies hier voor Ja of Nee. Kies je voor Ja? Het nieuwsbericht wordt direct verwijderd.