Communicatie - Planning

In het menu bovenin vind je het menu-item Projecten.

In Projecten zijn álle projecten zichtbaar en kan een nieuw project worden toegevoegd. Wanneer we verder zijn ingezoomd op een specifiek project zijn er voor dit project verschillende menu-items zichtbaar en in te vullen. In dit artikel gaan we verder in op het menu-item Communicatie. Het menu-item Communicatie is verdeeld in verschillende submenu-items. De submenu-items van Communicatie zijn de items die ook zichtbaar zijn op de Bewoners- of omgevingspagina. In dit artikel gaan we verder in op het submenu-item Planning.

Op de pagina Planning kun je een balkenplanning samenstellen. Deze balkenplanning wordt per adres automatisch vertaald naar een dagplanning zodat de bewoners precies kunnen zien welke werkzaamheden er op welke dag worden uitgevoerd. Je kan er ook voor kiezen om een afbeelding met een planning weer te geven op de Bewoners- of omgevingspagina. 

Indien je voor het eerst in het submenu-item Planning bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Er moet eersteen Planning op dit project worden toegevoegd.

In dit artikel


Planning toevoegen

Een planning kan worden toegevoegd door naar de pagina Projecten - Communicatie - Planning te gaan.

LET OP! Planning toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

Om een planning toe te voegen ga je als volgt te werk:

1

Klik op de Projecten - Communicatie - Planning en stel de planning in.

Bepaal of je een balkenplanning gaat opmaken in Cobee of dat je de planning weergeeft middels een afbeelding. Ga je een balkenplanning opmaken in Cobee? Selecteer de werkdagen voor de planning. Kies je ervoor om een afbeelding weer te geven in de module planning? Selecteer een afbeelding en geef waar gewenst een opmerking mee over de afbeelding. De opmerking wordt op de Bewoners- of omgevingspagina weergegeven boven de afbeelding.

Klik op Opslaan en volgende.

2

Voeg eventueel Vrije dagen aan de planning toe. Gedurende de planning te maken met vrije dagen? Klik op Toevoegen. Selecteer de datum van de vrije dag en klik op opslaan.

Klik op Opslaan en volgende.

3

Maak een Dagplanning op: klik op Dagplanning toevoegen. En vul eerst de benodigde gegevens in:

Bepaal de Naam van de dagplanning. En stel in hoeveel adressen er per dag worden opgestart. Het minimaal op te starten adressen per dag is 1. 

Stel in vanaf welke datum de dagplanning mag starten

4

Nu kan de Dagplanning worden opgezet. Je maakt als het ware voor een adres de planning op: 

Een dagplanning kan worden opgezet door werkzaamheden aan de planning toe te voegen. Werkzaamheden kunnen worden toegevoegd door op + te klikken. Selecteer welke werkzaamheden je aan de dagplanning wilt toevoegen en klik op Opslaan. De werkzaamheden worden aan de dagplanning gevoegd. 

Bepaal de duur van de werkzaamheden: ga met de muis links of rechts van het balkje staan tot het pijltje verschijnt. Klik met de muis en houd de knop ingedrukt. Maak het balkje langer of korter door de muis naar links of rechts te bewegen.

Klik opnieuw op + om nog meer werkzaamheden aan de dagplanning toe te voegen. Net zolang tot deze dagplanning alle werkzaamheden voor deze dagplanning kent. 

Heb je de dagplanning naar wens opgezet?

5

Selecteer de adressen waarvoor deze dagplanning geldt. 

 Filter waar gewenst op groep via de filter knop helemaal rechts. 

6

Klik op Opslaan

Je keert terug naar stap 3: Dagplanning. Voeg waar gewenst nog meer dagplanningen toe. 

7

Klik op Opslaan en volgende

De planning wordt geladen en weergegeven. Alle dagplanningen en hieraan gekoppelde adressen worden in de planning weergegeven. 


Planning bekijken

Een planning kan worden bekeken door naar de pagina Projecten - Communicatie - Planning te gaan.

LET OP! Planning bekijken is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op  Projecten - Communicatie - Planning

2

Klik bovenaan op stap  4: Planning.

In het tabblad Planning zie de balkenplanning. Hier kun je zien welke activiteiten per adres op welke datum worden uitgevoerd. Boven de balkenplanning vind je onderstaande knop waarmee de planning tot in detail te bekijken is:

  • Alle adressen uitklappen – hiermee kun je de adressen openklappen om de onderliggende werkzaamheden in te zien. De balkenplanning kent de adressen en onder ieder adres de balkenplanning met de werkzaamheden per adres.
  • Alle adressen dichtklappen – hiermee kun je de onderliggende werkzaamheden van de adressen dichtklappen. De balkenplanning wordt nu weergegeven met enkel de adressen.

Planning wijzigen

Een planning kan worden gewijzigd door naar de pagina Projecten - Communicatie - Planning te gaan.

LET OP! Planning wijzigen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Planning

2

Klik bovenaan op stap  4: Planning.

In het tabblad Planning zie de balkenplanning. Hier kun je zien welke activiteiten per adres op welke datum worden uitgevoerd. Binnen de balkenplanning kun je de volgende bewerkingen doen:

  • Enkel adres uitklappen – Klik hiervoor links van het adres op het plusje.
  • Adressen verslepen – Klik op het adres en houd de muisknop ingedrukt. Versleep het adres vervolgens naar de gewenste positie.
  • Werkzaamheden verplaatsen – Klap het adres open en klik op het balkje van de activiteit die verplaatst moet worden. Houd de muisknop ingedrukt en versleep het balkje naar de gewenste positie.
  • Duur van de werkzaamheden wijzigen – Ga met de muis links of rechts van het balkje staan tot het pijltje verschijnt. Klik met de muis en houd de knop ingedrukt. Maak het balkje langer of korter door de muis naar links of rechts te bewegen.
  • TIP! Is er een wijziging in de planning wat voor meerdere adressen geldt? Wijzig dan de dagplanning en regenereer de planning. Let op: handmatig wijzigingen gaan hierdoor verloren.


Planning downloaden

Een planning kan worden gedownload voor gebruik intern of op locatie. Je kunt de planning downloaden door naar de pagina Projecten - Communicatie - Planning te gaan.

LET OP! Planning downloaden is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Exporteren - Planning

2

Kies het exporttype en de adressen die je wilt exporteren.

3

Klik op Exporteren.


Planning verwijderen

Wens je een planning uit een project te verwijderen? Een planning kan worden verwijderd door naar de pagina Projecten - Communicatie - Planning te gaan. 

LET OP! Planning verwijderen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.
1
Klik op Projecten - Communicatie - Planning.
2
Klik bovenaan op stap  3 : Dagplanning.
3
Selecteer de dagplanning die je wenst te verwijderen. 
4
Indien je één of meerdere partners geselecteerd hebt, wordt de knop  Acties klikbaar.
5
Klik op de actie  Verwijderen.
6
Er volgt ter controle de vraag of je zeker bent van het verwijderen van de dagplanning. Kies hier voor Ja of Nee. Kies je voor Ja? De dagplanning wordt direct verwijderd.