Communicatie - Contactpersonen

In het menu bovenin vind je het menu-item Projecten.

In Projecten zijn álle projecten zichtbaar en kan een nieuw project worden toegevoegd. Wanneer we verder zijn ingezoomd op een specifiek project zijn er voor dit project verschillende menu-items zichtbaar en in te vullen. In dit artikel gaan we verder in op het menu-item Communicatie. Het menu-item Communicatie is verdeeld in verschillende submenu-items. De submenu-items van Communicatie zijn de items die ook zichtbaar zijn op de Bewoners- of omgevingspagina. In dit artikel gaan we verder in op het submenu-item Contactpersonen.

Op de pagina Contactpersonen kun je contactpersonen toevoegen aan de Bewoners- of omgevingspagina. Je bepaalt zelf welke gegevens van de contactpersonen zichtbaar zijn voor de bewoners.

Indien je voor het eerst in het submenu-item Contactpersonen bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Er moeten eerst Contactpersonen op dit project worden toegevoegd.

Zijn er in verloop van tijd veel Contactpersonen in dit project toegevoegd? Dan is het ook mogelijk om te zoeken op contactpersonen middels de zoekfunctie rechtsboven.

Het aantal regels contactpersonen zichtbaar op een pagina is in te stellen rechtsonder op de pagina. 

In dit artikel


Contactpersoon toevoegen

Om een contactpersoon aan een project toe te voegen ga je naar de pagina Projecten - Communicatie - Contactpersonen

LET OP! Contactpersonen toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Contactpersonen.

2

Klik op de knop + Toevoegen linksboven op de pagina.

3

Noteer de Voor- en Achternaam van de contactpersoon met bijbehorend E-mailadres.

4

Noteer waar gewenst Telefoonnummers en de Functie van de contactpersoon.

LET OP! De genoteerde contactgegevens worden zichtbaar op de Bewoners- of omgevingspagina. Bewoners kunnen deze contactgegevens gebruiken om contact op te nemen met de contactpersonen.

5

Kies een Avatar (= foto van de contactpersoon) die op de Bewoners- of omgevingspagina wordt getoond. Een avatar kan worden geselecteerd uit de Media, maar kan hier ook worden geüpload. Naast een avatar kan er ook een Logo worden toegevoegd aan de contactpersoon. Een bedrijfslogo kan worden geselecteerd uit de Media, maar kan hier ook worden geüpload.

6

Klik op Opslaan. De contactpersoon wordt getoond op de Bewoners- of omgevingspagina.

De verplicht in te vullen velden worden aangegeven met een *. Als een verplicht veld is ingevuld, dan volgt er een groen vinkje in het veld. 

Als een verplicht veld nog niet is ingevuld, dan kent het veld een rode omlijning en een rood kruisje in het veld


Contactpersoon wijzigen

Contactpersonen wijzigen kan door naar de pagina Projecten - Communicatie - Contactpersonen te gaan.

LET OP! Contactpersonen wijzigen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1
Klik op Projecten - Communicatie - Contactpersonen.
2
Klik op de contactpersoon die je wilt wijzigen.
3
Breng de nodige wijzigingen aan.
4
Klik op  Opslaan linksboven op de pagina.

Contactpersoon volgorde wijzigen

Wil je dat de contactpersonen in een bepaalde volgorde worden weergegeven op de Bewoners- of omgevingspagina? Dit kun je wijzigen door naar de pagina Projecten - Communicatie - Contactpersonen te gaan.

LET OP! De volgorde van weergave van de contactpersonen wijzigen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Communicatie - Contactpersonen.

2

Als je met je muis op een contactpersoon gaat staan, kleur de balk met de contactpersoon blauw. 

3

Versleep de contactpersonen naar de gewenste posities.

4

Laat je de contactpersoon los, dan wordt de nieuwe volgorde van weergave van de contactpersonen direct Opgeslagen.


Contactpersoon verwijderen

Wil je een contactpersoon uit een project verwijderen? Bijvoorbeeld omdat deze contactpersoon klaar is met de door hem/haar uitgevoerde werkzaamheden? Contactpersonen kunnen worden verwijderd door naar de  Projecten - Communicatie - Contactpersonen te gaan.

LET OP! Contactpersonen verwijderen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.
1

Klik op Projecten - Communicatie - Contactpersonen.

2

Selecteer de contactpersoon die je wenst te verwijderen.

3

Indien je één of meerdere contactpersonen geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.

4

Klik op de actie Verwijderen.

5

Er volgt ter controle de vraag of je zeker bent van het verwijderen van de contactpersoon. Kies hier voor Ja of Nee. Kies je voor Ja? De contactpersoon wordt direct verwijderd.