Communicatie - Berichten

In het menu bovenin vind je het menu-item Projecten.

In Projecten zijn álle projecten zichtbaar en kan een nieuw project worden toegevoegd. Wanneer we verder zijn ingezoomd op een specifiek project zijn er voor dit project verschillende menu-items zichtbaar en in te vullen. In dit artikel gaan we verder in op het menu-item Communicatie. Het menu-item Communicatie is verdeeld in verschillende submenu-items. De submenu-items van Communicatie zijn de items die ook zichtbaar zijn op de Bewoners- of omgevingspagina. In dit artikel gaan we verder in op het submenu-item Berichten.

Op de pagina Berichten worden de berichten weergegeven die bewoners hebben verstuurd via de Cobee tool. Op de Bewonerspagina geef je bewoners de kans vragen of opmerkingen te versturen via de berichten module. 

LET OP! De Berichten module is alleen beschikbaar op de Bewonerspagina (= prive project). 

Indien er nog geen berichten door bewoners zijn geplaatst, zal deze pagina deels leeg zijn. Er moeten eerst Berichten in dit project worden verstuurd.

In dit artikel


Berichten ontvangen

Via de Bewonerspagina kan een bewoner een bericht versturen met een vraag of opmerking over bijvoorbeeld de uit te voeren werkzaamheden of het doorgeven van een wijziging. De berichten van bewoners worden ontvangen en weergegeven op de pagina ProjectenCommunicatie - Berichten

LET OP! Ontvangen berichten bekijken is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

Om je te informeren over een ontvangen bericht, wordt er een e-mail verstuurd. 


Berichten beantwoorden

LET OP! Berichten beantwoorden is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

De berichten die worden ontvangen via de Bewonerspagina zijn via de pagina Projecten - Communicatie - Berichten te beantwoorden.  

Via een e-mail wordt je geïnformeerd over een ontvangen bericht. In deze e-mail staat een link naar Cobee en kan in Cobee het bericht naar deze bewoner worden beantwoord. 


Berichten versturen

LET OP! Berichten versturen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

Naast het kunnen ontvangen van berichten van bewoners, is het ook mogelijk om zelf via de module  Berichten een bericht te versturen naar een bewoner. Er kan alleen een bericht verstuurd worden naar een bewoner die gebruik maakt van de app. 


1

Klik op Projecten - Communicatie - Berichten.

2
Klik op Start conversatie.
3

Selecteer een Ontvanger (adres) en schrijf het Bericht. . 

LET OP! Er kan alleen een bericht worden verstuurd naar de bewoner die gebruik maakt van de app. In de lijst met ontvangers staan alleen de adressen die de app hebben gedownload.