Projecten - Communicatie

In het menu bovenin vind je het menu-item Projecten.

In Projecten zijn álle projecten zichtbaar en kan een nieuw project worden toegevoegd. Wanneer we verder zijn ingezoomd op een specifiek project zijn er voor dit project verschillende menu-items zichtbaar en in te vullen. In dit artikel gaan we verder in op het menu-item Communicatie. Het menu-item Communicatie kent verschillende submenu-items. De submenu-items van Communicatie zijn de items die ook zichtbaar zijn op de Bewoners- of omgevingspagina. Met invulling van deze submenu-items maak je het project (informatief) compleet.

In dit artikel


Berichten

In Berichten worden de berichten weergegeven die bewoners hebben verstuurd via de Cobee tool. Op de Bewoners- of omgevingspagina geef je bewoners de kans vragen of opmerkingen te versturen via de berichten module.

Modules - Berichten


Informatie

Op de pagina Informatie kun je teksten over de geplande werkzaamheden toevoegen aan uw project. Hier kunnen ook algemene teksten, bijvoorbeeld over de bouwplaats, opnames, inmeten enz. worden toegevoegd. De informatieteksten worden getoond op de Bewoners- of omgevingspagina.

TIP! Je kunt in de Bibliotheek jouw eigen database aanmaken met (losse) informatieteksten. Informatieteksten die je aan jouw bibliotheek hebt toegevoegd kun je vervolgens snel aan jouw projecten toevoegen.

Modules - Informatie


Werkvolgorde

Onder Werkvolgorde kun je de volgorde van uitvoering van de werkzaamheden wijzigen. De werkvolgorde kan op de Bewoners- of omgevingspagina op twee manieren worden weergeven:

  • Google Maps waarop de adressen gemarkeerd zijn.
  • Als een afbeelding.

Passend bij de Google Maps weergave of de afbeelding kun je een opmerking toevoegen met uitleg voor de bewoners.

Modules - Werkvolgorde


Planning

Met de module Planning kun je een balkenplanning samenstellen. Deze balkenplanning wordt per adres automatisch vertaald naar een dagplanning zodat de bewoners precies kunnen zien welke werkzaamheden er op welke dag worden uitgevoerd. Is de planning nog niet datum specifiek? Je kunt op de Bewoners- of omgevingspagina ook een afbeelding weergeven als planning.

Modules - Planning


Contactpersonen

Met de module Contactpersonen kunt je contactpersonen toevoegen aan de Bewoners- of omgevingspagina. Je bepaalt zelf welke gegevens van de contactpersonen zichtbaar zijn voor de bewoners.

Modules - Contactpersonen


Nieuws

Met de module Nieuws kun je nieuwsberichten op de Bewoners- of omgevingspagina plaatsen. Je kunt vanuit deze module ook het nieuwsbericht versturen via de Correspondentiemodule.

Modules - Nieuws


Eigen module

Met de Eigen module kun je zelf dingen op de Bewoners- of omgevingspagina plaatsen. Je kunt vanuit deze module bijvoorbeeld plattegronden delen.


Partners

Op de pagina Partners kun je partners en/of (onder)aannemers toevoegen aan uw project. Dit zorgt voor een stukje herkenbaarheid bij de bewoners. Je kunt de partners tevens koppelen aan activiteiten/werkzaamheden zodat op de Bewoners- of omgevingspagina zichtbaar is welke werkzaamheden door de welke partner(s) worden uitgevoerd.

TIP! Je kunt in de Bibliotheek jouw eigen database aanmaken met partners waar je vaak mee werkt. Partners die je aan jouw bibliotheek hebt toegevoegd kun je vervolgens snel aan jouw projecten toevoegen.

Modules - Partners


Enquete

Met de module Enquête kun je de meningen van de bewoners peilen. Je kunt meerdere enquêteformulieren toevoegen aan een project. Aan de formulieren kun je vragen toevoegen die middels een schuifje (cijfer 1 t/m 10) beantwoord kunnen worden. Je kunt ook open vragen aan een formulier toevoegen.

Modules - Enquete


Afspraken

Met de module Afspraken kun je afspraken inplannen voor bijvoorbeeld de warme opname van een woning. Schikt de afspraak niet voor de bewoners dan kunnen zij zelf een andere datum en tijd kiezen. Je geeft in de afspraken module zelf aan op welke dagen en tijden een afspraak ingepland kan worden.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

Modules - Afspraken


Documenten

Met de module Documenten kun je documenten uploaden en aan één of meerdere adressen koppelen. Bewoners kunnen via de Bewoners- of omgevingspagina alleen documenten zien die aan zijn/haar adres gekoppeld zijn.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

Modules - Documenten