Projecten - Dashboard

In het menu bovenin vind je het menu-item Projecten.

Direct na het kiezen van een project kom je op het project Dashboard terecht. Je komt dan terecht op het project dashboard waar de volgende items altijd zichtbaar zijn:

  • Aantal adressen
  • Ingelogd
  • Aantal contactpersonen
  • Ingelogd via app
  • Afspraken gemaakt
  • Openstaande afspraken
  • Nieuwe berichten
  • Enquêtes
  • Ingevulde enquêtes

Naast deze kolommen is er in een project ook altijd de knop Bewonerspagina beschikbaar. 

Via deze knop is de bewonerspagina te bekijken. Selecteer een adres en klik op Inloggen en je bent ingelogd op de bewonerspagina van specifiek dit adres. 

In dit artikel

In dit artikel gaan we verder in op bovengenoemde items. 


Aantal adressen

Onder het item Aantal adressen wordt de optelsom van het aantal adressen in dit project getoond. 


Ingelogd

Onder het item Ingelogd wordt de optelsom van het aantal ingelogde adressen in dit project getoond. Ingelogd kan zijn via de app of desktop. 


Aantal contactpersonen

Onder het item Aantal contactpersonen wordt de optelsom van het aantal contactpersonen in dit project getoond. 


Ingelogd via app

Onder het item  Ingelogd via app wordt de optelsom van het aantal ingelogde adressen via de app in dit project getoond. 


Afspraken gemaakt

Onder het item  Afspraken gemaakt wordt weergegeven hoeveel afspraken er zijn gemaakt van de totaal te moeten maken afspraken = aantal gemaakte afspraken / totaal aantal afspraken.