Exporteren

In het menu bovenin vind je het menu-item Projecten.

Door op Projecten te klikken kun je naar het overzicht van álle projecten gaan en hier kan een nieuw project worden toegevoegd.

Door op het menu-item Projecten te klikken kom je direct op de pagina waar alle aangemaakte projecten zichtbaar zijn. Door op een project te klikken, kom je op het dashboard van het specifiek gekozen project.

In dit artikel leg ik uit hoe je alle verzamelde gegevens kan Exporteren in uw gewenste format.

Door op het geel omcirkelt icoontje te klikken kan je alle geëxporteerde documenten Downloaden.

In dit artikel


Adressen exporteren

Adressen kunnen worden geëxporteerd door naar de pagina Projecten - Exporteren - Adressen te gaan.

LET OP!  Adressen exporteren is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op de knop Exporteren.

Cobee genereert een Excel bestand met daarin alle adressen van het project. Let op: Op basis van de hoeveelheid data kan dit even duren.

Klik rechts boven op onderstaand icoon om de bestanden te Downloaden.


Dossiers exporteren

Dossiers kunnen worden geëxporteerd door naar de pagina  Projecten - Exporteren - Dossiers te gaan.

LET OP!  Dossiers exporteren is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Selecteer de adressen waarvan je de Dossiers wilt exporteren.

2

Klik op de knop  Exporteren.

Cobee genereert op de achtergrond een zip bestand met de resultaten van de geselecteerde adressen. Let op: Op basis van de hoeveelheid data kan dit even duren.

3
Klik rechts boven op onderstaand icoon om de bestanden te Downloaden.

Afspraken exporteren

Afspraken kunnen worden geëxporteerd door naar de pagina  Projecten - Exporteren - Afspraken te gaan.

LET OP!  Afspraken exporteren is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Selecteer de  Afspraak die je wilt exporteren.

2

Klik op de knop  Exporteren.

Cobee genereert een Excel bestand met de resultaten van de geselecteerde afspraak. Let op: Op basis van de hoeveelheid data kan dit even duren.

Klik rechts boven op onderstaand icoon om de bestanden te Downloaden.


Draagvlak exporteren

Gegevens van het draagvlak kunnen worden geëxporteerd door naar de pagina  Projecten - Exporteren - Draagvlak te gaan.

LET OP!  Exporteren is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Selecteer de Exporttype.
Formulier - een Excelbestand met alle gegevens.
Resultaten - een zip-bestand met alle overeenkomsten in pdf.
Resultaten - een Excelbestand met overzicht van akkoord en/of getekend.

2

Formulier - selecteer de lijst die je wilt exporteren en klik op Exporteren.
Resultaten - selecteer de adressen die je wilt exporteren en klik op Exporteren.

3

Klik rechts boven op onderstaand icoon om de bestanden te Downloaden.


Formulieren exporteren

Gegevens van de opname kunnen worden geëxporteerd door naar de pagina  Projecten - Exporteren - Formulieren te gaan.

LET OP!  Exporteren is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Selecteer de Exporttype.

Leeg formulier 
- een pdf bestand met alle vragen.
Leeg formulier per adres - een pdf bestand met alle vragen inclusief adres.
Resultaten - een Excelbestand met alle gegevens.
Resultaten - een zip-bestand met alle formulieren in pdf en foto's.

2

Selecteer de lijst die je wilt exporteren en klik op Exporteren.

3

Klik rechts boven op onderstaand icoon om de bestanden te  Downloaden.


Keuze exporteren

Gegevens van de keuze kunnen worden geëxporteerd door naar de pagina  Projecten - Exporteren - Keuze te gaan.

LET OP!  Exporteren is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Selecteer de Exporttype.

Ingevulde formulieren  
- een excel en pdf bestand met alle ingevulde gegevens.
Status overzicht alle adressen - een Excelbestand met alle statussen.

2

Ingevulde formulieren - selecteer de lijst die je wilt exporteren en selecteer de adressen die je wilt Exporteren.
Overzicht alle adressen - selecteer de lijst die je wilt exporteren en selecteer de adressen die je wilt  Exporteren.

3

Klik rechts boven op onderstaand icoon om de bestanden te  Downloaden.


Meterkastlijst exporteren

Meterkastlijsten kunnen worden geëxporteerd door naar de pagina  Projecten - Exporteren - Meterkastlijst te gaan.

Let op! Bij het maken van keuzeformulier en opnameformulier vink je per vraag aan of het op de meterkastlijst moet komen.
Als je dit niet heb aangevinkt, komt er ook niks op de meterkastlijst.

LET OP!  Exporteren is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Selecteer de onderdelen die je wilt meenemen in de meterkastlijst.

2

Selecteer de  Exporttype.
Uitgebreid - meterkastlijst uitgebreid, met afbeeldingen.
Compact - meterkastlijst compact, zonder afbeeldingen.

3
Selecteer de  adressen  die je wilt exporteren. Klik op Exporteren

Klik rechts boven op onderstaand icoon om de bestanden te  Downloaden.


Planning exporteren

De planning kan worden geëxporteerd door naar de pagina  Projecten - Exporteren - Planning te gaan.

LET OP!  Exporteren is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Selecteer de  Exporttype.
Eenvoudig - pdf bestand, zonder informatieteksten.
Uitgebreid - pdf bestand, met afbeeldingen en informatieteksten.

2

Selecteer de  Adressen die je wilt exporteren.

3
 Klik op Exporteren

Klik rechts boven op onderstaand icoon om de bestanden te  Downloaden.


Enquete exporteren

Enquetes kunnen worden geëxporteerd door naar de pagina  Projecten - Exporteren - Enquete te gaan.

LET OP!  Exporteren is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Selecteer de enquete die je wilt exporteren.

2

Selecteer de  Exporttype.
Vragen - vragenlijst.
Antwoorden - vragenlijst met antwoorden per adres.

3
Klik op Exporteren

Klik rechts boven op onderstaand icoon om de bestanden te  Downloaden.


Opleveren exporteren

Opleverpunten kunnen worden geëxporteerd door naar de pagina  Projecten - Exporteren - Opleveren te gaan.

LET OP!  Exporteren is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Selecteer de type Opleverpunten die je wilt meenemen in de lijst.

2

Selecteer de  Exporttype.
Uitgebreid - opleverpunten lijst uitgebreid, met afbeeldingen.
Compact - opleverpunten lijst compact, met afbeeldingen.
Overzicht - opleverpunten lijst in Excel met opleverpunten.

3
Selecteer de Opleverpunten die je wilt exporteren. Klik op Exporteren

Klik rechts boven op onderstaand icoon om de bestanden te  Downloaden.