Oplevering

In het menu bovenin vind je het menu-item  Projecten.

In  Projecten zijn álle projecten zichtbaar en kan een nieuw project worden toegevoegd. Wanneer we verder zijn ingezoomd op een specifiek project zijn er voor dit project verschillende menu-items zichtbaar en in te vullen. In dit artikel gaan we verder in op het menu-item Opleveren

Met de module Opleveren kan je gemakkelijk Opleverpunten vastleggen en afhandelen. In de module Opleveren geef je bij Vooropleveringen aan de hand van een tekening/plattegrond gemakkelijk aan waar het opleverpunt zich bevindt. Je geeft aan wie de verantwoordelijke is, diegene krijgt in de mail wat er moet gebeuren. Als de verantwoordelijke toegang heeft tot de app, kan hij zelfs een foto plaatsen bij oplevering. Zo kan je eventueel vanuit kantoor beoordelen of het goed is afgehandeld. Wil je officieel opleveren dan kan je aan de hand van een Opleverformulier alle opleverpunten langslopen en eventueel nog opleverpunten toevoegen. Als laatste kan je het formulier ondertekenen samen met de opdrachtgever.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

Indien je voor het eerst in het menu-item  Opleveren bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Er moet eerst een tekening/plattegrond worden toegevoegd.

Zijn er in verloop van tijd veel Opleverpunten in dit project? Dan is het ook mogelijk om te zoeken op het onderwerp van de opleverpunten middels de zoekfunctie rechtsboven.

In dit artikel


Opleverformulier toevoegen

Een opleverformulier kan worden toegevoegd door naar de pagina Projecten - Opleveren - Opleverformulieren te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

1
Klik op de knop + Toevoegen linksboven op de pagina.
2
Vul de omschrijving in. Geef aan of je een formulier per vooroplevering wil en of je een digitale handtekening wenst. Daarnaast kan je aangeven wanneer het formulier uiterlijk ingevuld moet zijn.
3
Selecteer de Vooropleveringen die je wilt meenemen in het formulier.
4
Je kunt nu het formulier gaan samenstellen. Het formulier kan bestaan uit meerdere Secties. In deze secties kunnen Formulier elementen worden geplaatst. 

Standaard staat er een sectie in het formulier. Deze sectie kent de titel Nieuwe sectie. Klik op Nieuwe sectie en wijzig de titel van deze sectie naar een gewenste titel en klik op Opslaan.
Elke sectie heeft zijn eigen Instellingen. Met het potlood icoon kan je de naam veranderen. Met de prullenbak kan je de sectie verwijderen. Met het plus icoon kan je de sectie dupliceren. Met het papier icoon kan je aangegeven of in de app een gebruiker de sectie ook zelf kan dupliceren tijdens het invullen.
Selecteer en sleep nu Formulier elementen in een van de secties in het formulier. 
Selecteer en sleep nu Formulier elementen in een van de secties in het formulier. 
Elk Formulier element heeft zijn eigen instelingen. Met het vink icoon kan aangegeven of de vraag verplicht ingevuld moet worden. Met de prullenbak kan je het element verwijderen. Met het plus icoon kan je het element dupliceren.
Er zijn verschillende typen formulier elementen: 
- Formulier element Toelichting:
Toelichting is te gebruiken om een introductie, uitleg of omschrijving te schrijven over het formulier in het algemeen, een sectie van het formulier of specifiek een vraag.
Om de tekst op te maken kun je de opmaakbalk gebruiken.
Media in het formulier element Toelichting toevoegen:
In de opmaakbalk is het aan een afbeelding icoontje opgenomen. Hiermee kun je afbeeldingen toevoegen aan het formulier element. Selecteer een afbeelding uit de Media of upload een nieuwe afbeelding. Bewerk de afbeelding naar wens door op de afbeelding te gaan staan.
In de opmaakbalk is het icoontje opgenomen met een playbutton. Hiermee kun je Video's toevoegen aan het formulier element. Plaats een video van Youtube in jouw informatietekst door alleen de URL van de video te kopiëren in het veld Bron. Via een video kun je bewoners bijvoorbeeld laten zien hoe het formulier ingevuld moet worden, hoe een bepaalde vraag ingevuld moet worden of op welke manier een foto genomen moet worden. 
Klik op Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan.

- Formulier element  Kort antwoord:
Het formulier element  Kort antwoord kan gebruikt worden als het antwoord mag of moet bestaan uit een woord of aantal of korte zin.  
Geef het formulier element Kort antwoord een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Definieer waar gewenst een Placeholder. Een placeholder is een voorbeeld invulling = voorbeeld antwoord voor deze vraag. De placeholder wordt in de app het tekstveld weergegeven. 
Waar gewenst kan er een ook   Standaardwaarde worden gedefinieerd. Deze standaardwaarde staat in de app als standaard ingevuld in het invulveld. De standaardwaarde is bij invulling van het formulier uiteraard te overschrijven. Een standaardwaarde kan handig zijn als bijvoorbeeld het jaartal van de ketel bevestigd moet worden, maar je van de meeste woningen weet dat de ketel in  x jaartal is geplaatst. De standaardwaarde vul je dan in op het x jaartal. Voor de snelheid van invulling van het formulier hoeft deze waarde alleen maar gecontroleerd te worden en kan daarna de volgende vraag worden ingevuld. 
Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element  Lang antwoord
Het formulier element  Lang antwoord kan gebruikt worden als het antwoord langer mag of moet zijn dan een woord of aantal. Een tekstvak geeft de bewoner de mogelijkheid een langer antwoord te geven. 
Geef het formulier element Tekstvak een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Definieer waar gewenst een  Placeholder. Een placeholder is een voorbeeld invulling = voorbeeld antwoord voor deze vraag. De placeholder wordt in de app het tekstvak weergegeven.  
Bepaal waar gewenst een Maximale lengte = aantal tekens dat gebruikt mag worden in het tekstvak. 
Waar gewenst kan er een ook Standaardwaarde worden gedefinieerd. Deze standaardwaarde staat in de app als standaard ingevuld in het invulveld. De standaardwaarde is bij invulling van het formulier uiteraard te overschrijven.  
Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan.         

- Formulier element  Nummer:   
Het formulier element  Nummer is te gebruiken als het antwoord op deze vraag in het formulier alleen beantwoord mag worden met cijfers. Bijvoorbeeld een maatvoering. 
Geef het formulier element Nummer een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Definieer waar gewenst een Placeholder. Een placeholder is een voorbeeld invulling = voorbeeld antwoord voor deze vraag. De placeholder wordt in de app het invulvak weergegeven. 
Bij nummering kan een Minimale waarde en/of een Maximale waarde worden bepaald. In de app wordt getoond binnen welke waarden een getal ingevuld mag worden. 
Waar gewenst kan er een ook Standaardwaarde worden gedefinieerd. Deze standaardwaarde staat in de app als standaard ingevuld in het invulveld. De standaardwaarde is bij invulling van het formulier uiteraard te overschrijven. Een standaardwaarde kan handig zijn als er een maatvoering van een kozijn bevestigd moet worden, maar je van de meeste woningen weet dat het kozijn bij 100 cm breed is. De standaardwaarde vul je dan in op 100 cm. Voor de snelheid van invulling van het formulier hoeft deze waarde alleen maar gecontroleerd te worden en kan daarna de volgende vraag worden ingevuld. 
Klik op   Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan.   

- Formulier element  Tijd:    
Het formulier element  Tijd is te gebruiken om een tijd in te laten voeren. Bijvoorbeeld de tijd van het doen van de opname of het tijdstip vanaf welk moment de werkzaamheden in de woning mogen plaatsvinden. In de app wordt een tijdsklok getoond. Dit formulier element kan alleen beantwoord worden door invoer van een tijd. 
Geef het formulier element Tijd een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Klik op   Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element  Selectie:   
Het formulier element  Selectie is te gebruiken om de de bewoner een keuze te laten maken uit voorgedefinieerde antwoorden. 
Geef het formulier element Selectie een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Bepaal via welk Type selectie de vraag in het formulier beantwoord mag worden. Via de selecties Radio en Dropdown kan een van de voorgedefinieerde antwoorden worden gekozen. Via de selectie Checkbox kunnen er meerdere voorgedefinieerde antwoorden worden geselecteerd. 
En bepaal vervolgens welke voorgedefinieerde antwoorden horen bij dit formulier element.
Klik op   Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan.

- Formulier element  Datum
Het formulier element  Datum is te gebruiken om een datum in te laten voeren. Bijvoorbeeld de opname datum. In de app wordt een kalender getoond. Dit formulier element kan alleen beantwoord worden door invoer van een datum te selecteren in een kalender. 
Geef het formulier element Datum een Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element  Foto:         
Het formulier element  Foto is te gebruiken om een foto te kunnen ontvangen van een bepaalde ruimte, een bepaald onderdeel of oppervlakte. Tijdens het invullen kan er een foto worden gemaakt en kunnen er op de foto markeringen = onderdelen pinnen worden aangebracht. 
Geef het formulier element Foto een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Geef een bestandsnaam op, zodat je achteraf makkelijk kan zoeken in de export naar bepaalde foto's.
Op de foto kan je tekenen. Wil je op de foto kunnen tekenen? Selecteer dan Tekenen toestaan.
Op de foto kunnen markeringen = onderdelen pinnen worden aangebracht. Mogen er markeringen op de foto worden aangebracht? Selecteer dan  Onderdelen pinnen.
Wanneer er op de foto onderdelen gepind mogen worden, dienen  Opties = de voorgedefinieerde te pinnen onderdelen te worden omschreven. Te pinnen onderdelen kunnen worden toegevoegd door + Optie toevoegen. 
Selecteer vervolgens of dat het Toegestaan moet kunnen zijn om een opmerking bij de foto te kunnen plaatsen.
Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element  Tekening:    
In het formulier element  Tekening is een tekening te uploaden. Deze tekening wordt getoond in de app. Tijdens het invullen kunnen er op de tekening markeringen = onderdelen pinnen worden aangebracht.
Geef het formulier element Tekening een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Upload de tekening via Upload een afbeelding. De tekening is te uploaden als JPEG of PNG bestand. 
Op de tekening kunnen markeringen = onderdelen pinnen worden aangebracht. Mogen er markeringen op de tekening worden aangebracht? Selecteer dan Onderdelen pinnen
Wanneer er op de tekening onderdelen gepind mogen worden, dienen  Opties = de voorgedefinieerde te pinnen onderdelen te worden omschreven. Te pinnen onderdelen kunnen worden toegevoegd door + Optie toevoegen
Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan.  

- Formulier element  Opleverpunten:    
In het formulier element  Opleverpunten  worden de opleverpunten getoond. Tijdens het invullen kan je de punten selecteren die je op het formulier wilt meenemen.
Je kan aangeven welke punten je wilt tonen, Open, Controleren en Afgerond. Ook kan je tijdens het invullen van het formulier nog punten toevoegen. Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan.  


Vooroplevering toevoegen

Een vooroplevering kan worden toegevoegd door naar de pagina Projecten - Opleveren - Vooropleveringen te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

1
Klik op de knop + Toevoegen linksboven op de pagina.
2
Vul de omschrijving in.
3
Voeg je Plattegrond toe die je heb toegevoegd bij het tabblad tekeningen.
4
Geef aan of de Oplevering moet worden gekoppeld aan één of meer adressen.
5
Alle gegevens ingevuld? Klik op Opslaan en volgende
6
Selecteer in Stap 2 voor welke Adressen deze oplevering geldt en klik vervolgens op Opslaan en volgende
7
Nu zie je in het Overzicht de aangemaakt oplevering staan. 

Tekening toevoegen

Een tekening kan worden toegevoegd door naar de pagina Projecten - Opleveren - Tekeningen te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

1
Klik op de knop + Toevoegen linksboven op de pagina.
2
Upload de Tekening.
De Tekening mag uit maximaal 1 pagina bestaan. Bij een PDF met meerdere pagina's wordt alleen de eerste pagina opgeslagen. De tekening mag maximaal 8MB groot zijn.

3

Vul de omschrijving in.

4
Alle gegevens ingevuld? Klik op Opslaan
5
Nu zie je in het Overzicht de toegevoegde tekening staan. 

Opleverpunt toevoegen

Een opleverpunt kan worden toegevoegd in de App en Desktop.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

1
Klik in de Desktop bij opleverpunten op toevoegen. Klik in de App bij vooropleveringen op de gewenste vooroplevering, kies je adres. Zoek naar de juiste vooroplevering, en klik op de vooroplevering.
2
Klik op de tekening waar je het opleverpunt wilt toevoegen.
3
Voeg een Foto toe, selecteer een Verantwoordelijke, geef aan wanneer het uiterlijk Gereed moet zijn en selecteer de Status.
4

Alle gegevens ingevuld? Klik op  Opslaan 

Boven de tekening kan je Filteren en Zoeken naar de opleverpunten en verantwoordelijken.
Onderin kan je ook kiezen voor Lijst, daarin zie je een overzicht van alle opleverpunten.


Opleverpunt status wijzigen

Een status kan worden gewijzigd in de App en Desktop door naar  Projecten - Opleveren - Opleverpunten te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

1
Vink het betreffende opleverpunt aan.
2
Klik op de knop Acties en kies voor status wijzigen. 
3
Selecteer de status Open, Controleren of Afgehandeld.

Opleverpunt verantwoordelijke wijzigen

Een verantwoordelijke kan worden gewijzigd in de App en Desktop door naar  Projecten - Opleveren - Opleverpunten te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

1
Vink het betreffende opleverpunt aan.
2
Klik op de knop Acties en kies voor verantwoordelijke wijzigen. 
3
Selecteer de juiste Verantwoordelijke.

Opleverpunt archiveren

Een opleverpunt kan worden gearchiveerd in de App en Desktop door naar  Projecten - Opleveren - Opleverpunten te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

1
Vink het betreffende opleverpunt aan.
2
Klik op de knop Acties en kies voor Archiveren

Verantwoordelijke toevoegen

Een verantwoordelijke kan worden toegevoegd door naar de pagina Projecten - Opleveren - Instellingen - Verantwoordelijken te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

1
Klik op de knop + Toevoegen linksboven op de pagina.
2
Upload de Verantwoordelijke uit de Bibliotheek of maak een nieuwe aan.
3

Vul de gegevens in. Klik op  Opslaan

4
Nu zie je in het Overzicht de toegevoegde verantwoordelijke staan. 

Geinformeerde toevoegen

Een tekening kan worden toegevoegd door naar de pagina Projecten - Opleveren - Instellingen - Geinformeerden te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

1
Klik op de knop + Toevoegen linksboven op de pagina.
2

Maak de Geinformeerde aan door zijn mailadres in te vullen.

3

Klik op  Opslaan

4
Nu zie je in het Overzicht de toegevoegde geinformeerde staan. 

Notificatie versturen

Een herinnering/notificatie van een opleverpunt of opleverlijst kan verstuurd worden in de App door naar Opleverpunten te gaan en in de Desktop door naar Projecten - Opleveren - Notificaties te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

1
Klik op de opleverpunten die je wilt versturen.
2

Klik op Acties.

3

Klik op verstuur notificatie.