Bibliotheek - Draagvlak

In het menu bovenin vind je het menu-item Bibliotheek.

Onder Bibliotheek vallen verschillende menu-items waaronder het menu-item Draagvlak.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Dit menu-item is enkel beschikbaar wanneer je hiertoe rechten hebt gekregen. 

Bij Draagvlak kunnen standaard draagvlakformulieren worden toegevoegd. Als je gestandaardiseerde draagvlakformulieren hebt, dan is het handig deze formulieren op te slaan in de Bibliotheek. Jij en jouw collega's kunnen deze formulieren dan met een simpele druk op de knop toevoegen aan een project zonder keer op keer een draagvlakformulier te moeten opmaken. 

Indien je voor het eerst in het menu-item Draagvlak bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Er moet eerst een draagvlakformulier toegevoegd worden. Zijn er eenmaal toegevoegde draagvlakformulieren, dan zijn deze bestanden op- of aflopend te filteren op alfabet = Titel van de informatietekst.

Zijn er in verloop van tijd veel draagvlakformulieren in jouw account geüpload? Dan is het ook mogelijk om te zoeken op titel van het draagvlakformulier middels de zoekfunctie rechtsboven.

Het aantal regels draagvlakformulieren zichtbaar op een pagina is in te stellen rechtsonder op de pagina. 

In dit artikel


Draagvlakformulier toevoegen

Een draagvlakformulier(en) in de bibliotheekkan worden toegevoegd door naar de pagina Projecten - Draagvlak - Formulieren te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Draagvlakformulier(en) toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1
Klik op de knop + Toevoegen linksboven op de pagina en selecteer Nieuw.
2
Vul de benodigde formulier gegevens in.

Kies een Naam voor het draagvlakformulier.  

3
Bovenstaande gegevens ingevuld? Klik op Opslaan.
4
Je kunt nu het draagvlakformulier gaan samenstellen.
5
Beginnend bij het draagvlakformulier. Het draagvlakformulier bestaat uit een sectie: Akkoordverklaring. In de sectie kunnen Formulier elementen worden geplaatst.  
Selecteer en sleep  Formulier elementen in een van de secties in het draagvlakformulier. Er zijn verschillende typen formulier elementen: 

- Formulier element Toelichting:
Het formulier element Toelichting is te gebruiken om een introductie, uitleg of omschrijving te schrijven over het draagvlakformulier. 

Om de tekst op te maken kun je de opmaakbalk gebruiken.

Klik op Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element  Datum
Het formulier element Datum is te gebruiken om een datum in te laten voeren. Bijvoorbeeld de opname datum. In de app wordt een kalender getoond. Dit formulier element kan alleen beantwoord worden door invoer van een datum te selecteren in een kalender. 

Geef het formulier element Datum een Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element. 

Bepaal vervolgens of dat dit formulier element een Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element  Tijd:    
Het formulier element  Tijd is te gebruiken om een tijd in te laten voeren. Bijvoorbeeld de tijd van het ondertekenen van het draagvlakformulier. In de app wordt een tijdsklok getoond. Dit formulier element kan alleen beantwoord worden door invoer van een tijd. 

Geef het formulier element Tijd een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.

Bepaal vervolgens of dat dit formulier element een  Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element  Tekstvak:    
Het formulier element  Tekstvak kan gebruikt worden als het antwoord langer mag of moet zijn dan een woord of aantal. Een tekstvak geeft de bewoner de mogelijkheid een langer antwoord te geven. 

Geef het formulier element Tekstvak een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.

Definieer waar gewenst een  Placeholder. Een placeholder is een voorbeeld invulling = voorbeeld antwoord voor deze vraag. De placeholder wordt in de app het tekstvak weergegeven.  

Bepaal waar gewenst een Maximale lengte = aantal tekens dat gebruikt mag worden in het tekstvak. 

Waar gewenst kan er een ook  Standaardwaarde worden gedefinieerd. Deze standaardwaarde staat in de app als standaard ingevuld in het invulveld. De standaardwaarde is bij invulling van het draagvlakformulier uiteraard te overschrijven.  

Bepaal of dat dit formulier element een  Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan.            

- Formulier element  Tekstveld:    
Het formulier element  Tekstveld kan gebruikt worden als het antwoord mag of moet bestaan uit een woord of aantal of korte zin.  

Geef het formulier element Tekstveld een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.

Definieer waar gewenst een  Placeholder. Een placeholder is een voorbeeld invulling = voorbeeld antwoord voor deze vraag. De placeholder wordt in de app het tekstveld weergegeven. 

Waar gewenst kan er een ook  Standaardwaarde worden gedefinieerd. Deze standaardwaarde staat in de app als standaard ingevuld in het invulveld. De standaardwaarde is bij invulling van het draagvlakformulier uiteraard te overschrijven. 

Bepaal of dat dit formulier element een  Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element  Selectie:   
Het formulier element  Selectie is te gebruiken om de de bewoner een keuze te laten maken uit voorgedefinieerde antwoorden. 

Geef het formulier element Selectie een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.

Bepaal via welk Type selectie de vraag in het draagvlakformulier beantwoord mag worden. Via de selectie Radio kan een van de voorgedefinieerde antwoorden worden gekozen. Via de selectie Checkbox kunnen er meerdere voorgedefinieerde antwoorden worden geselecteerd. 

En bepaal vervolgens welke Opties = voorgedefinieerde antwoorden horen bij dit formulier element. De antwoorden kunnen worden toegevoegd door + Optie toevoegen

Bepaal de volgorde van de antwoorden door gebruik te maken van de ^ knoppen. 

Bepaal of dat dit formulier element een  Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element  Nummer:   
Het formulier element  Nummer is te gebruiken als het antwoord op deze vraag in het draagvlakformulier alleen beantwoord mag worden met cijfers. Bijvoorbeeld een maatvoering. 

Geef het formulier element Nummer een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.

Definieer waar gewenst een Placeholder. Een placeholder is een voorbeeld invulling = voorbeeld antwoord voor deze vraag. De placeholder wordt in de app het invulvak weergegeven. 

Bij nummering kan een Minimale waarde en/of een Maximale waarde worden bepaald. In de app wordt getoond binnen welke waarden een getal ingevuld mag worden. 

Waar gewenst kan er een ook Standaardwaarde worden gedefinieerd. Deze standaardwaarde staat in de app als standaard ingevuld in het invulveld. De standaardwaarde is bij invulling van het opnameformulier uiteraard te overschrijven. Een standaardwaarde kan handig zijn als er een maatvoering van een kozijn bevestigd moet worden, maar je van de meeste woningen weet dat het kozijn bij 100 cm breed is. De standaardwaarde vul je dan in op 100 cm. Voor de snelheid van invulling van het opnameformulier hoeft deze waarde alleen maar gecontroleerd te worden en kan daarna de volgende vraag worden ingevuld. 

Bepaal of dat dit formulier element een  Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan.       

- Formulier element  Contactpersoon:   
Via het formulier element  Contactpersoon worden de contactpersonen van dit adres opgehaald en/of kunnen contactpersonen worden toegevoegd. Dit formulier element is te gebruiken om bijvoorbeeld van contactgegevens te kunnen voorzien en/of te kunnen aanvullen. 

Wanneer er al contactpersonen bekend zijn passend bij het adres, worden deze contactpersonen in de app getoond. Waar gewenst kunnen contactgegevens worden aangevuld. Zijn er nog geen of nog niet alle contactpersonen bekend onder dit adres? Dan kunnen er contactpersonen worden toegevoegd. 

Bepaal of dat dit formulier element een  Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element Handtekening
Via het formulier element Handtekening kan het formulier worden ondertekend. Wanneer het formulier digitaal wordt ondertekend, dan wordt deze rechtsgeldig ondertekend. Cobee maakt hiervoor gebruik van de diensten van Stiply. 

Bepaal of dat dit formulier element een Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

6
Bepaal per formulier element of dit een element (=toelichting of vraag) is voor op het formulier per Post en/of Digitaal. De vinkjes staan standaard voor beide typen formulier aan, maar zijn gemakkelijk uit te zetten.
7
Is het naar wens samengesteld? Klik op  Opslaan. 
8
Het formulier is opgeslagen in de bibliotheek. 


Draagvlakformulier wijzigen

Draagvlakformulier(en) uit de bibliotheek wijzigen kan door naar de pagina Bibliotheek - Draagvlak te gaan. 

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP!  Opnameformulier(en) wijzigen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1
Klik op het draagvlakformulier die je wilt wijzigen.
2
Breng de nodige wijzigingen aan.

LET OP!  Aangebrachte wijzigen worden alleen aangebracht in de bibliotheek! Niet in het formulier die al in een project wordt gebruikt. 

3
Klik op Opslaan linksboven op de pagina.

Draagvlakformulier verwijderen

Wens je een draagvlakformulier uit de bibliotheek te verwijderen? Een draagvlakformulier kan worden verwijderd door naar de pagina Bibliotheek - Draagvlak te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Draagvlakformulier(en) verwijderen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.
1
Klik op Bibliotheek - Draagvlak. 
2
Selecteer het draagvlakformulier(en) die je wenst te verwijderen.
3
Indien je één of meerdere draagvlakformulieren geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.
4
Klik op de actie Verwijderen.
5
Er volgt ter controle de vraag of je zeker bent van het verwijderen van het opnameformulier(en). Kies hier voor Ja of Nee. Kies je voor Ja? Het opnameformulier(en) wordt direct uit het project verwijderd. De ingevulde formulieren zijn niet meer te bekijken.