Bibliotheek - Enquetes

In het menu bovenin vind je het menu-item Bibliotheek.

Onder Bibliotheek vallen verschillende menu-items waaronder het menu-item Enquete.

LET OP! Dit menu-item is enkel beschikbaar wanneer je hiertoe rechten hebt gekregen. 

Bij Enquete kunnen standaard enquêteformulieren worden toegevoegd. Als je veel dezelfde enquetes afneemt of een gestandaardiseerd formulier hebt, dan is het handig deze enquêteformulieren op te slaan in de Bibliotheek. Jij en jouw collega's kunnen deze enquêteformulieren met een simpele druk op de knop toevoegen aan een project zonder keer op keer een enquete te moeten opmaken. 

Indien je voor het eerst in het menu-item Enquete bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Er moet eerst een enquêteformulier toegevoegd worden. Zijn er eenmaal toegevoegde enquêteformulieren, dan zijn deze bestanden op- of aflopend te filteren op alfabet = Titel van de informatietekst.

Zijn er in verloop van tijd veel enquêteformulieren in jouw account geüpload? Dan is het ook mogelijk om te zoeken op titel van het enquêteformulier middels de zoekfunctie rechtsboven.

Het aantal regels enquêteformulieren zichtbaar op een pagina is in te stellen rechtsonder op de pagina. 

In dit artikel


Enquêteformulier toevoegen

Een enquête aan de bibliotheek toevoegen kan door naar de pagina Bibliotheek - Enquête te gaan.

LET OP! Een enquête toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Bibliotheek - Enquête.

2

Klik op +Toevoegen linksboven op de pagina.

3

Geef de enquete een Naam (=titel) en klik op Opslaan.

4

Beginnend bij het enquêteformulier. Het enquêteformulier bestaat uit een sectie:  Vragen. In de sectie kunnen Formulier elementen worden geplaatst.  

Selecteer en sleep Formulier elementen in een van de secties in het enquêteformulier. Er zijn verschillende typen formulier elementen: 

- Formulier element  Toelichting:
Het formulier element  Toelichting is te gebruiken om een introductie, uitleg of omschrijving te schrijven over het enquêteformulier. 
Om de tekst op te maken kun je de opmaakbalk gebruiken.
Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element Lang antwoord:    
Het formulier element Lang antwoord kan gebruikt worden als het antwoord langer mag of moet zijn dan een woord of aantal. Dit formulier element geeft de bewoner de mogelijkheid een langer antwoord te geven. 
Geef het formulier element Lang antwoord een Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Definieer waar gewenst een  Placeholder. Een placeholder is een voorbeeld invulling = voorbeeld antwoord voor deze vraag. De placeholder wordt in de app het te schrijven tekstvak weergegeven.  
Bepaal waar gewenst een  Maximale lengte = aantal tekens dat gebruikt mag worden in het tekstvak. 
Bepaal of dat dit formulier element een   Verplicht in te vullen veld is. 
Klik op   Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan.            

- Formulier element Kort antwoord:    
Het formulier element Kort antwoord kan gebruikt worden als het antwoord mag of moet bestaan uit een woord of aantal of korte zin.  
Geef het formulier element Tekstveld een Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Definieer waar gewenst een  Placeholder. Een placeholder is een voorbeeld invulling = voorbeeld antwoord voor deze vraag. De placeholder wordt in de app het te schrijven tekstveld weergegeven. 
Bepaal of dat dit formulier element een   Verplicht in te vullen veld is. 
Klik op   Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element   Selectie:   
Het formulier element  Selectie is te gebruiken om de de bewoner een keuze te laten maken uit voorgedefinieerde antwoorden. 
Geef het formulier element Selectie een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Bepaal via welk  Type selectie de vraag in het enquêteformulier beantwoord mag worden. Via de selecties Radio en Dropdown kan een van de voorgedefinieerde antwoorden worden gekozen. Via de selectie Checkbox kunnen er meerdere voorgedefinieerde antwoorden worden geselecteerd. 
En bepaal vervolgens welke  Opties = voorgedefinieerde antwoorden horen bij dit formulier element. De antwoorden kunnen worden toegevoegd door + Optie toevoegen. Bepaal de volgorde van de antwoorden door gebruik te maken van de ^ knoppen. 
Bepaal of dat dit formulier element een   Verplicht in te vullen veld is. 
Klik op   Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element Waardering:   
Het formulier element Waardering is te gebruiken om de bewoners te vragen naar de waardering over de werkzaamheden in het algemeen of iets specifiek. De bewoners kunnen de waardering uiten door te antwoorden met een Smiley of Ster
Geef het formulier element Waardering een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Bepaal de Weergave van deze vraag: Smileys of Sterren
Geef aan welke Waarde er aan een icoon (smiley of ster) hangt. Gebruik je Waarde 1 t/m Waarde 3? Dan worden er 3 smileys getoond: Groen - Oranje - Rood. Voor iedere extra waarde, komt er een extra Oranje smiley bij. Ga je voor de Sterren? Ga je voor de sterren? Sterren zijn altijd Oranje. 
Bepaal of dat dit formulier element een Verplicht in te vullen veld is. 
Klik op Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan.       

- Formulier element Foto:     
Het formulier element Foto is te gebruiken om een foto te kunnen ontvangen van bijvoorbeeld de afgeronde werkzaamheden. 
Geef het formulier element Foto een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.
Bepaal of dat dit formulier element een Verplicht in te vullen veld is.   
Klik op Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

5

Het enquêteformulier naar wens samengesteld? Klik op  Opslaan.


Enquêteformulier wijzigen

Een enquete wijzigen kan door naar de pagina Bibliotheek - Enquête te gaan. 

LET OP! Een enquête wijzigen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1
Klik op de enquête die je wilt wijzigen.
2
Breng de nodige wijzigingen aan.

LET OP!  Aangebrachte wijzigen worden alleen aangebracht in de bibliotheek! Niet in het formulier die al in een project wordt gebruikt. 

3
Klik op  Opslaan linksboven op de pagina.

Enquêteformulier verwijderen

Wil je een enquête uit de bibliotheek verwijderen? Enquêtes kunnen worden verwijderd door naar de Bibliotheek - Enquête te gaan.

LET OP! Enquetes verwijderen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Bibliotheek - Enquête.

2

Selecteer de enquête die je wenst te verwijderen.

3

Indien je één of meerdere enquêtes geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.

4

Klik op de actie Verwijderen.

5

Er volgt ter controle de vraag of je zeker bent van het verwijderen van de enquête of de enquêtevragen. Kies hier voor Ja of Nee. Kies je voor Ja? De enquête of de enquêtevragen wordt direct verwijderd.