Draagvlak

In het menu bovenin vind je het menu-item  Projecten.

In  Projecten zijn álle projecten zichtbaar en kan een nieuw project worden toegevoegd. Wanneer we verder zijn ingezoomd op een specifiek project zijn er voor dit project verschillende menu-items zichtbaar en in te vullen. In dit artikel gaan we verder in op het menu-item  Draagvlak

Met de module  Draagvlak haal je laagdrempelig digitaal draagvlak op bij woningen, (kantoor)panden en omgevingen. In de module Draagvlak stel je eenvoudig een draagvlakformulier samen. Het draagvlakformulier kan worden verstuurd per brief of e-mail. Bewoners kunnen het formulier retour sturen naar een antwoordnummer, fysiek retour geven of digitaal ondertekenen. Alle retour gekomen formulieren worden digitaal in Cobee opgeslagen en er wordt berekend hoeveel percentage draagvlak er is behaald. Het is ook mogelijk het percentage behaalde draagvlak te delen met de bewoners. Je plaatst het draagvlakformulier dan met een simpele klik op de bewonerspagina. 

Ieder adres kan maar aan één formulier worden gekoppeld.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

Indien je voor het eerst in het menu-item Draagvlak bent, dan zal deze pagina deels leeg zijn. Er moeten eerst instellingen worden opgeslagen en draagvlakformulier(en) in dit project worden toegevoegd.

Zijn er in verloop van tijd veel Draagvlakformulieren in dit project aangemaakt? Dan is het ook mogelijk om te zoeken op titel van het draagvlakformulier middels de zoekfunctie rechtsboven.

In dit artikel

Instellingen draagvlakformulier

Voor de te versturen draagvlakformulieren zijn een en andere instellingen in te geven: 

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd. 

1

Bepaal of je de Tussenstand behaalde % draagvlak wilt weergeven voor de bewoners. Op de bewonerspagina en in de app wordt het % draagvlak getoond. 

2

Wil je de bewoners die het formulier digitaal gaan ondertekenen een verificatiecode laten invullen? Zet de toggle  SMS authenticatie inschakelen bij digitaal ondertekenen dan aan. 

3
Mogen bewoners na digitaal ondertekenen nog vragen en/of opmerkingen (door)geven? Kies er dan voor om de toggle  Vragen / opmerkingen bij laatste stap aan te zetten. 
4
Bepaal vervolgens welke typen briefpapieren en enveloppen je voor het versturen van de draagvlakformulier(en) in dit project wilt gebruiken. Je kunt verschillende typen briefpapier en enveloppen instellen:
- Briefpapier Brief: het type briefpapier voor de begeleidende / bijgesloten brief
- Briefpapier Formulier: het type briefpapier voor het draagvlakformulier
- Enveloppe: de enveloppe waarin het draagvlakformulier en de begeleidende / bijgesloten brief wordt verstuurd
- Retourenveloppe: de retourenveloppe die wordt bijgesloten bij verzending van het formulier per post door

5
Bepaal of de Documenten per post dubbelzijdig afgedrukt mogen worden. Laat je het formulier en de brief dubbelzijdig afdrukken? Het formulier begint altijd op een nieuw A4.
6
Geef aan of je een Melding wenst te ontvangen van elk ingevuld formulier. Dan wel digitaal ondertekend, dan wel door Cobee ingescand en gekoppeld. Geef aan naar welk(e)  Mailadres(sen) de meldingen verstuurd mogen worden.


Draagvlakformulier toevoegen

Een draagvlakformulier(en) kan worden toegevoegd door naar de pagina Projecten - Draagvlak - Formulieren te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Draagvlakformulier(en) toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1
Klik op de knop + Toevoegen linksboven op de pagina en selecteer Nieuw.
2
Vul de benodigde formulier gegevens in.

Kies een Omschrijving voor het draagvlakformulier. 

Bepaal vervolgens voor welke adressen het te maken draagvlakformulier geldt en hoe het formulier naar deze adressen wordt verstuurd. Per Post of per Mail

3
Bovenstaande gegevens ingevuld? Klik op Opslaan en volgende.
4
Geef aan of je het formulier en de brief op  Eigen briefpapier (= type briefpapier geselecteerd in de draagvlak instellingen) wenst af te laten drukken. Stel je de correspondentie samen op eigen briefpapier, dan genereert Cobee een PDF bestand met jullie eigen briefpapier als achtergrond. 
Bepaal of je de brieven laat versturen via Cobee of dat je deze  Zelf gaat  versturen
Bepaal op welk moment je het formulier en de correspondentie wenst te versturen via de kalender onder  Verzenden op. Het verzenden van het formulier en bijbehorende brief en/of e-mail kunnen ook worden ingepland voor versturen op een gewenste datum. 

5
Bovenstaande gegevens ingevuld? Klik op Samenstellen
6
Je kunt nu het draagvlakformulier en vervolgens de bijbehorende correspondentie gaan samenstellen.
7
Beginnend bij het draagvlakformulier. Het draagvlakformulier bestaat uit een sectie: Akkoordverklaring. In de sectie kunnen Formulier elementen worden geplaatst.  
Selecteer en sleep  Formulier elementen in een van de secties in het draagvlakformulier. Er zijn verschillende typen formulier elementen: 

- Formulier element Toelichting:
Het formulier element Toelichting is te gebruiken om een introductie, uitleg of omschrijving te schrijven over het draagvlakformulier. 

Om de tekst op te maken kun je de opmaakbalk gebruiken.

Klik op Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element  Datum
Het formulier element Datum is te gebruiken om een datum in te laten voeren. Bijvoorbeeld de opname datum. In de app wordt een kalender getoond. Dit formulier element kan alleen beantwoord worden door invoer van een datum te selecteren in een kalender. 

Geef het formulier element Datum een Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element. 

Bepaal vervolgens of dat dit formulier element een Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element  Tijd:    
Het formulier element  Tijd is te gebruiken om een tijd in te laten voeren. Bijvoorbeeld de tijd van het ondertekenen van het draagvlakformulier. In de app wordt een tijdsklok getoond. Dit formulier element kan alleen beantwoord worden door invoer van een tijd. 

Geef het formulier element Tijd een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.

Bepaal vervolgens of dat dit formulier element een  Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element  Tekstvak:    
Het formulier element  Tekstvak kan gebruikt worden als het antwoord langer mag of moet zijn dan een woord of aantal. Een tekstvak geeft de bewoner de mogelijkheid een langer antwoord te geven. 

Geef het formulier element Tekstvak een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.

Definieer waar gewenst een  Placeholder. Een placeholder is een voorbeeld invulling = voorbeeld antwoord voor deze vraag. De placeholder wordt in de app het tekstvak weergegeven.  

Bepaal waar gewenst een Maximale lengte = aantal tekens dat gebruikt mag worden in het tekstvak. 

Waar gewenst kan er een ook  Standaardwaarde worden gedefinieerd. Deze standaardwaarde staat in de app als standaard ingevuld in het invulveld. De standaardwaarde is bij invulling van het draagvlakformulier uiteraard te overschrijven.  

Bepaal of dat dit formulier element een  Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan.            

- Formulier element  Tekstveld:    
Het formulier element  Tekstveld kan gebruikt worden als het antwoord mag of moet bestaan uit een woord of aantal of korte zin.  

Geef het formulier element Tekstveld een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.

Definieer waar gewenst een  Placeholder. Een placeholder is een voorbeeld invulling = voorbeeld antwoord voor deze vraag. De placeholder wordt in de app het tekstveld weergegeven. 

Waar gewenst kan er een ook  Standaardwaarde worden gedefinieerd. Deze standaardwaarde staat in de app als standaard ingevuld in het invulveld. De standaardwaarde is bij invulling van het draagvlakformulier uiteraard te overschrijven. 

Bepaal of dat dit formulier element een  Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element  Selectie:   
Het formulier element  Selectie is te gebruiken om de de bewoner een keuze te laten maken uit voorgedefinieerde antwoorden. 

Geef het formulier element Selectie een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.

Bepaal via welk Type selectie de vraag in het draagvlakformulier beantwoord mag worden. Via de selectie Radio kan een van de voorgedefinieerde antwoorden worden gekozen. Via de selectie Checkbox kunnen er meerdere voorgedefinieerde antwoorden worden geselecteerd. 

En bepaal vervolgens welke Opties = voorgedefinieerde antwoorden horen bij dit formulier element. De antwoorden kunnen worden toegevoegd door + Optie toevoegen

Bepaal de volgorde van de antwoorden door gebruik te maken van de ^ knoppen. 

Bepaal of dat dit formulier element een  Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element  Nummer:   
Het formulier element  Nummer is te gebruiken als het antwoord op deze vraag in het draagvlakformulier alleen beantwoord mag worden met cijfers. Bijvoorbeeld een maatvoering. 

Geef het formulier element Nummer een  Label = omschrijving of vraag voor dit formulier element.

Definieer waar gewenst een Placeholder. Een placeholder is een voorbeeld invulling = voorbeeld antwoord voor deze vraag. De placeholder wordt in de app het invulvak weergegeven. 

Bij nummering kan een Minimale waarde en/of een Maximale waarde worden bepaald. In de app wordt getoond binnen welke waarden een getal ingevuld mag worden. 

Waar gewenst kan er een ook Standaardwaarde worden gedefinieerd. Deze standaardwaarde staat in de app als standaard ingevuld in het invulveld. De standaardwaarde is bij invulling van het opnameformulier uiteraard te overschrijven. Een standaardwaarde kan handig zijn als er een maatvoering van een kozijn bevestigd moet worden, maar je van de meeste woningen weet dat het kozijn bij 100 cm breed is. De standaardwaarde vul je dan in op 100 cm. Voor de snelheid van invulling van het opnameformulier hoeft deze waarde alleen maar gecontroleerd te worden en kan daarna de volgende vraag worden ingevuld. 

Bepaal of dat dit formulier element een  Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan.       

- Formulier element  Contactpersoon:   
Via het formulier element  Contactpersoon worden de contactpersonen van dit adres opgehaald en/of kunnen contactpersonen worden toegevoegd. Dit formulier element is te gebruiken om bijvoorbeeld van contactgegevens te kunnen voorzien en/of te kunnen aanvullen. 

Wanneer er al contactpersonen bekend zijn passend bij het adres, worden deze contactpersonen in de app getoond. Waar gewenst kunnen contactgegevens worden aangevuld. Zijn er nog geen of nog niet alle contactpersonen bekend onder dit adres? Dan kunnen er contactpersonen worden toegevoegd. 

Bepaal of dat dit formulier element een  Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op  Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

- Formulier element Handtekening
Via het formulier element Handtekening kan het formulier worden ondertekend. Wanneer het formulier digitaal wordt ondertekend, dan wordt deze rechtsgeldig ondertekend. Cobee maakt hiervoor gebruik van de diensten van Stiply. 

Bepaal of dat dit formulier element een Verplicht in te vullen veld is. 

Klik op Opslaan om de invulling van dit formulier element op te slaan. 

Bepaal per formulier element of dit een element (=toelichting of vraag) is voor op het formulier per Post en/of Digitaal. De vinkjes staan standaard voor beide typen formulier aan, maar zijn gemakkelijk uit te zetten. 

8
Het draagvlakformulier naar wens samengesteld? Klik op Opslaan en volgende
9
Stel de bijgesloten Brief per post en de Brief als bijlage in de e-mail op. 

LET OP! Afhankelijk van de gekozen verzendtypen zijn een of meerdere tabbladen klikbaar.

Via het tabblad bepaal je of je de brief per post of de brief als bijlage in de e-mail aan het opmaken bent.  

Heb je de brief per post samengesteld? En wil je deze brief ook gebruiken voor in de e-mail? Gebruik dan de knop Tekst brief post overnemen
De brief post en de brief als bijlage in de e-mail zijn gemakkelijk te bekijken via de knop Voorbeeld

10
Is de brief naar wens samengesteld? Klik op  Opslaan en volgende.
11
Stel de E -mail op. 

LET OP! Afhankelijk van de gekozen verzendtypen is deze stap beschikbaar. 

De e-mail is gemakkelijk te bekijken via de knop Voorbeeld

Bijlagen worden niet per post en/of in de e-mail verstuurd. In de e-mail komen links te staan naar de bijlagen, en deze kunnen bekeken worden op de bewonerspagina en/of in de app. Er kan alleen een PDF bestand in A4 formaat als bijlage geüpload worden. De bijlage mag maximaal 2 pagina's A4 formaat bevatten. Het bestand mag niet groter zijn dan 8mb. Laat je de correspondentie dubbelzijdig afdrukken? De bijlage begint op een nieuw A4.


12
Is de e-mail naar wens samengesteld? Klik op  Opslaan en volgende.
13

Voeg waar gewenst bijlage(n) toe via + Toevoegen

Bijlagen worden niet per post en/of in de e-mail verstuurd. In de e-mail komen links te staan naar de bijlagen, en deze kunnen bekeken worden op de bewonerspagina en/of in de app.
Er kan alleen een PDF bestand in A4 formaat als bijlage geüpload worden. De bijlage mag maximaal 2 pagina's A4 formaat bevatten. Het bestand mag niet groter zijn dan 8mb. 

14
Bijlagen naar wens toegevoegd? Of wil je geen bijlagen bij dit formulier voegen? Klik op  Opslaan en volgende.
15
In Stap 5: Controleren kun je het gemaakte formulier met de brief en/of e-mail controleren. Het controlebestand wordt per e-mail verstuurd naar het ingegeven e-mailadres.    
16
Klik op Opslaan en volgende.
17
Het formulier met bijgesloten brief en/of e-mail is klaar en kan worden verstuurd. Een samenvatting van hetgeen is opgemaakt wordt getoond in Stap 3: Versturen

Alles naar wens? Klik op  Verzenden. Het formulier met bijgesloten brief wordt klaargezet bij de postbode, gedrukt en verstuurd. Heb je gekozen voor Zelf versturen? Download dan alle documenten


Draagvlakformulier ophalen uit bibliotheek

Wanneer er een opnameformulier is toegevoegd in de Bibliotheek, dan is het mogelijk in een project een draagvlakformulier op te halen uit de Bibliotheek. Een draagvlakformulier in een project toevoegen kan door deze op te halen uit de Bibliotheek door naar de pagina Projecten - Draagvlak - Formulieren te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Draagvlakformulier(en) toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Draagvlak - Formulieren.

2

Klik op + Toevoegen

3

Kies voor Bibliotheek en selecteer het uit de Bibliotheek het draagvlakformulier die je in dit project wilt toevoegen.

4

Klik op Selecteren.

5

Het draagvlakformulier wordt direct opgehaald uit de Bibliotheek en geplaatst in het menu item Draagvlak - Formulieren met de titel van het draagvlakformulier (kopie). 

6

Selecteer voor welke adressen dit draagvlakformulier geldt. Klik op het draagvlakformulier om instellingen mee te geven en wijzig het formulier waar gewenst. 

7

Klik op Opslaan en volgende

8

Het formulier met bijgesloten brief en/of e-mail is klaar en kan worden verstuurd. Een samenvatting van hetgeen is opgemaakt wordt getoond in Stap 3: Versturen.

Alles naar wens? Klik op Verzenden. Het formulier met bijgesloten brief wordt klaargezet bij de postbode, gedrukt en verstuurd. Heb je gekozen voor Zelf versturen? Download dan alle documenten.


Draagvlakformulier wijzigen

Opnameformulier(en) wijzigen kan door naar de pagina Projecten - Draagvlak - Formulieren te gaan. 

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP!  Draagvlakformulier(en) wijzigen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

LET OP!  Draagvlakformulier(en) kunnen alleen worden gewijzigd als deze nog niet zijn verstuurd. 

1
Klik op het draagvlakfornulier die je wilt wijzigen.
2
Breng de nodige wijzigingen aan.
3
Klik op Opslaan en volgende linksboven op de pagina.

Draagvlakformulier dupliceren

Wil je een draagvlakformulier(en) toegevoegd in een project dupliceren, omdat je bijna hetzelfde formulier wenst te gebruiken? Of omdat dit draagvlakformulier toch ook gaat gelden voor andere adressen/groepen in dit project? Een draagvlakformulier(en) kan worden gedupliceerd door naar de Projecten - Draagvlak - Formulieren te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Draagvlakformulier(en) dupliceren is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Draagvlak - Formulieren.

2

Selecteer het draagvlakformulier(en) die je wenst te dupliceren.

3

Indien je één of meerdere draagvlakformulieren geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.

4

Klik op de actie Dupliceren.

5

Het draagvlakformulier wordt direct gedupliceerd en geplaatst in het menu Draagvlak - Formulieren. Het draagvlakformulier wordt weergegeven als draagvlakformulier (Kopie).


Draagvlakformulier verwijderen

Wens je een draagvlakformulier uit een project te verwijderen? Een draagvlakformulier kan worden verwijderd door naar de pagina Projecten - Draagvlak - Formulieren te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Draagvlakformulier(en) verwijderen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1
Klik op Projecten - Draagvlak - Formulieren. 
2
Selecteer het draagvlakformulier(en) die je wenst te verwijderen.
3
Indien je één of meerdere draagvlakformulieren geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.
4
Klik op de actie Verwijderen.
5
Er volgt ter controle de vraag of je zeker bent van het verwijderen van het draagvlakformulier(en). Kies hier voor Ja of Nee. Kies je voor Ja? Het draagvlakformulier(en) wordt direct uit het project verwijderd. De ingevulde formulieren zijn niet meer te bekijken. 


Automatische herinnering draagvlakformulier

Het is mogelijk om een automatische herinnering op het verstuurde draagvlak formulier in te stellen. Is een draagvlakformulier voor een bepaalde datum nog niet retour gekomen in Cobee? Dan wel digitaal ondertekend of ingescand en gekoppeld aan het adres? Dan is het mogelijk om Cobee op een ingestelde datum automatisch een herinnering te laten versturen. Per post en/of per e-mail. 


Automatische herinnering draagvlakformulier toevoegen

Wens je één of meerdere automatische herinneringen versturen omtrent het verstuurde draagvlakformulier? Een automatische herinnering op de draagvlakformulieren kan worden ingesteld door naar de pagina  Projecten - Draagvlak - Herinnering te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Herinneringen versturen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

LET OP! De herinnering(en) die wordt aangemaakt wordt verstuurd op het gewenste ingeplande moment. De herinnering wordt alleen verstuurd naar de adressen waarvan op het geplande moment nog geen ondertekend formulier retour is ontvangen.

1

Klik op Projecten - Draagvlak - Herinnering

2

Klik hier op +Toevoegen

3

Bepaal het Onderwerp van de automatische herinnering en geef aan op welke datum de Herinnering verstuurd mag worden. 

4
Stel de herinnering  Brief op en geef aan of je de Bijlagen als origineel wilt meesturen
De brief is gemakkelijk te bekijken via de knop  Voorbeeld

5
Stel de herinnering  E -mail op en geef aan of je de  Bijlagen  als  origineel wilt  meesturen

De e-mail is gemakkelijk te bekijken via de knop  Voorbeeld

6
De herinnering naar wens samengesteld? De herinnering is klaar en kan worden opgeslagen. Een samenvatting van hetgeen is opgemaakt wordt getoond in Stap 4: Controleren.  
Controleer hier naar wens te opgemaakte herinnering. Alles naar wens? Klik op Opslaan. De herinnering wordt klaargezet om te versturen op het gewenste ingeplande moment. De herinnering wordt alleen verstuurd naar de adressen waarvan op het geplande moment nog geen ondertekend formulier retour is ontvangen.

Automatische herinnering draagvlakformulier dupliceren

Wil je een automatische herinnering dupliceren, omdat je bijna dezelfde tekst wenst te gebruiken? Of omdat je nog een tweede of derde herinnering wilt versturen? Een automatische herinnering kan worden gedupliceerd door naar de Projecten - Draagvlak - Herinnering te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Herinnering(en) dupliceren is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1

Klik op Projecten - Draagvlak - Herinnering.

2

Selecteer de herinnering(en) die je wenst te dupliceren.

3

Indien je één of meerdere herinneringen geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.

4

Klik op de actie Dupliceren.

5

De herinnering wordt direct gedupliceerd en geplaatst in het menu Draagvlak - Herinnering. De herinnering wordt weergegeven als onderwerp herinnering (Kopie).


Automatische herinnering draagvlakformulier verwijderen

Wens je een automatische herinnering te verwijderen? Een automatische herinnering kan worden verwijderd door naar de pagina Projecten - Draagvlak - Herinnering te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Herinnering(en) verwijderen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

1
Klik op Projecten - Draagvlak - Herinnering. 
2
Selecteer de herinnering(en) die je wenst te verwijderen.
3
Indien je één of meerdere herinnering(en) geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.
4
Klik op de actie Verwijderen.
5
Er volgt ter controle de vraag of je zeker bent van het verwijderen van de herinnering(en). Kies hier voor Ja of Nee. Kies je voor Ja? Het draagvlakformulier(en) wordt direct uit het project verwijderd. De automatische herinnering zal niet meer worden verstuurd.    

Status draagvlakformulier

De ingevulde en ondertekende draagvlakformulieren kun je uiteraard ook bekijken. De ingevulde en ondertekende formulieren worden opgeslagen en getoond in het menu-item Status. Wat je ook kunt lezen op de pagina Status is het % behaalde draagvlak. 


Draagvlakformulier bekijken

Wens je een ingevuld en ondertekend draagvlakformulier te bekijken? Een draagvlakformulier kan worden bekeken door naar de pagina  Projecten - Draagvlak - Status te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Draagvlakformulier(en) bekijken is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

LET OP! Draagvlakformulier(en) bekijken is alleen mogelijk als achter het adres de knop Acties klikbaar is.

De ingevulde en ondertekende formulieren worden per adres opgeslagen.

1

Klik op Projecten - Draagvlak - Status

2

Klik op de knop Acties achter het adres waarvan je het draagvlakformulier wilt inzien.

3

Klik op Bekijk formulier


Draagvlakformulier downloaden

Wens je een ingevuld en ondertekend draagvlakformulier te downloaden? Een draagvlakformulier kan worden gedownload door naar de pagina  Projecten - Exporteren - Draagvlak te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Draagvlakformulier(en) downloaden is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

De ingevulde en ondertekende formulieren worden per adres opgeslagen.

1

Klik op Projecten - Exporteren - Draagvlak

2

Kies het Export type en het betreffende draagvlakformulier en/of adres.

3

Klik op Exporteren


Draagvlakformulier toevoegen

Is een draagvlakformulier fysiek ondertekend en aan jou retour gegeven of heb je de draagvlak formulieren ondertekend retour gehaald? Het formulier wil je uiteraard wel graag in Cobee opslaan. Je kunt het formulier inscannen en koppelen aan het adres. 

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Draagvlakformulier(en) toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

LET OP! Draagvlakformulier(en) toevoegen is alleen mogelijk als achter het adres de knop Toevoegen rood gekleurd en klikbaar is.

De ingevulde en ondertekende formulieren worden per adres opgeslagen.

1

Klik op Projecten - Draagvlak - Status

2

Klik op de knop Toevoegen achter het adres waarvan je het draagvlakformulier wilt toevoegen.

3

Selecteer het ingescande bestand vanaf jouw schijf.   

3

Geef aan of het formulier als Akkoord is ondertekend en kies voor Opslaan


Draagvlakformulier verwerken

Is een draagvlakformulier fysiek ondertekend en retour verstuurd naar Cobee? Cobee heeft het formulier ingescand en gekoppeld aan het adres. Het is aan jou om het formulier een status te geven. 

Een retour gekomen formulier via het antwoordnummer herken je in het beheer van Cobee aan een oranje kleur knop Acties. Een retour gekomen draagvlak formulier moet nog worden verwerkt. Een draagvlakformulier verwerken kan door naar de pagina  Projecten - Draagvlak - Status te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Draagvlakformulier(en) verwerken is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

LET OP! Draagvlakformulier(en) verwerken is alleen mogelijk als achter het adres de knop Acties oranje gekleurd en klikbaar is.

De ingevulde en ondertekende formulieren worden per adres opgeslagen.

1

Klik op Projecten - Draagvlak - Status

2

Klik op de knop Acties achter het adres waarvan je het draagvlakformulier wilt verwerken.

3

Klik op Verwerk formulier

3

Geef aan of het formulier als Akkoord is ondertekend en kies voor Opslaan


Nieuw draagvlakformulier toevoegen

Is een draagvlakformulier opnieuw ondertekend en aan jou retour gegeven of heb je de draagvlak formulieren ondertekend retour gehaald? Bijvoorbeeld omdat een bewoner in eerst instantie niet akoord was het renovatievoorstel en na een gesprek toch wel akkoord gaat. Het nieuwe formulier wil je uiteraard wel graag in Cobee opslaan, want dat is positief voor het behaalde % draagvlak. Je kunt het nieuwe formulier inscannen en koppelen aan het adres. 

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Draagvlakformulier(en) toevoegen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

LET OP! Draagvlakformulier(en) toevoegen is alleen mogelijk als achter het adres de knop Acties groen gekleurd en klikbaar is.

De ingevulde en ondertekende formulieren worden per adres opgeslagen.

1

Klik op Projecten - Draagvlak - Status

2

Klik op de knop Acties achter het adres waarvan je het nieuwe draagvlakformulier wilt toevoegen en kies voor Nieuwe toevoegen.

3

Selecteer het ingescande bestand vanaf jouw schijf.   

3

Geef aan of het formulier als Akkoord is ondertekend en kies voor Opslaan


Herinnering draagvlakformulier

Wens je één of meerdere adressen een herinnering te versturen omtrent het verstuurde draagvlakformulier? Een herinnering op de draagvlakformulieren kan worden verstuurd door naar de pagina  Projecten - Draagvlak - Status te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Herinneringen versturen is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

LET OP! Herinneringen versturen is alleen mogelijk als de formulier(en) daadwerkelijk zijn verstuurd.
1

Klik op Projecten - Draagvlak - Status

2

Selecteer de adressen waarnaar je een herinnering omtrent het verstuurde draagvlakformulier(en) wenst te versturen. 

3

Indien je één of meerdere adressen geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.

4

Klik op de actie Verstuur herinnering.

5

Selecteer de wijze van het versturen van de herinnering. Per Post of E-mail en klik op Opslaan en volgende. 

6

De herinnering kan worden samengesteld via de knop Samenstellen.

7
De herinnering naar wens samengesteld? De herinnering is klaar en kan worden verstuurd. Een samenvatting van hetgeen is opgemaakt wordt getoond in Stap 3: Versturen.  
Alles naar wens? Klik op   Verzenden. De herinnering wordt klaargezet bij de postbode, gedrukt en verstuurd. Heb je gekozen voor  Zelf  versturenDownload dan  alle  documenten.
 


Opnieuw versturen draagvlakformulier

Wens je één of meerdere al verstuurde draagvlakformulieren opnieuw te versturen? Een draagvlakformulier opnieuw versturen kan door naar de pagina   Projecten - Draagvlak - Status te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Draagvlakformulier(en) downloaden is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

LET OP! Draagvlakformulier(en) opnieuw is alleen mogelijk als de formulier(en) daadwerkelijk zijn verstuurd.
1

Klik op Projecten - Draagvlak - Status

2

Selecteer de adressen waarvan je de draagvlakformulier(en) opnieuw wenst te versturen. 

3

Indien je één of meerdere adressen geselecteerd hebt, wordt de knop Acties klikbaar.

4

Klik op de actie Verstuur opnieuw. 

5

Selecteer de wijze van het versturen van de herinnering. Per  Post of E-mail en klik op Opslaan en volgende

6
De draagvlakformulier(en) staan klaar en kunnen opnieuw worden verstuurd. Een samenvatting van hetgeen is opgemaakt wordt getoond in  Stap 3: Versturen.  
Alles naar wens? Klik op   Verzenden. De draagvlakformulier(en) worden klaargezet bij de postbode, gedrukt en verstuurd. Heb je gekozen voor  Zelf  versturenDownload dan  alle  documenten.

     


Download ingevuld(e) draagvlakformulier(en)

Wens je meerdere ingevulde en ondertekende draagvlakformulieren tegelijkertijd te downloaden? De draagvlakformulieren kunnen worden gedownload door naar de pagina  Projecten - Exporteren - Draagvlak te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

LET OP! Draagvlakformulier(en) downloaden is alleen mogelijk als je hiertoe rechten hebt gekregen.

LET OP! Draagvlakformulier(en) downloaden is alleen mogelijk als de formulier(en) daadwerkelijk zijn verstuurd.
1

Klik op Projecten - Exporteren - Draagvlak

2

Kies je Export type. 

3

Selecteer de adressen en/of fomulieren.

4

Geef één of meerdere e-mailadressen in naar waar de Link naar de ingevulde en ondertekende formulieren naartoe gestuurd mogen worden. 

5

Klik op Exporteren.   


Tijdlijn draagvlakformulier

Van ieder adres wordt er geadministreerd welke activiteiten er op dit adres hebben plaatsgevonden. Te denken aan bijvoorbeeld het versturen van het draagvlakformulier, het openen van het digitale formulier door de bewoner, het ondertekenen en het versturen van een herinnering. 
Zien welke activiteiten er allemaal hebben plaatsgevonden omtrent het draagvlakformulier op een bepaald adres? Een tijdlijn kan worden ingezien door naar de pagina Projecten - Draagvlak - Status te gaan.

LET OP! Je kunt deze module alleen gebruiken als deze module aan jouw licentie is toegevoegd.

1

Klik op Projecten - Draagvlak - Status

2

 Scrol naar het adres waarvan je de tijdlijn wenst in te zien.        

3

Klik op de knop Bekijken in de kolom Tijdlijn helemaal aan de rechterkant.